Lehitimo an paggamit han CDEx ha ambus ha Mapanas, sigon ha NDF-EV

Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Ginsering han National Democratic Front-Eastern Visayas nga lehitimo ngan diri talapas ha mga internasyunal nga pagsurundon ha kondukta han gerra an paggamit han command-detonated explosives (CDEx) ha ambus han Bagong Hukbong Bayan ha Mapanas, Northern Samar kakulop.

Kabatunan ini ha pahayag han kumander han 8th Infantry Division nga hi Major General Edgardo de Leon nga an paggamit han mga Pula nga mangaraway hin CDEx talapas kuno ha Ottawa Treaty ngan iba pa nga internasyunal nga kumbensyon. Ipokrito pa nga nanawagan an 803rd Infantry Brigade han imbestigasyon han Commission on Human Rights (CHR) ngadto ha ambus.

Ginsukna han NDF-EV hi de Leon ha utro nga pag-inaringasa hini hiunong ha paggamit han BHB ha CDEx ha desperasyon nga tahuban an ira diri madidiwara nga kaperdihan ha hukbo han katawhan.

“Ginsering na namon ini hadto ngan uutruhon na liwat namon. An paggamit han CDEx, nga nabuto la kun tutuyuon ngan presiso nga ginpupuntirya ha mga armado nga kakontra, diri gindidiri han Ottawa Treaty ngan han internasyunal nga balaud. Ginpoproybaran han pagkaigo han mga sundalo han 20th IB ha ambus ha Mapanas nga presiso nga nakapuntirya an paggamit han mga Pula nga mangaraway han CDEx ngadto ha mga armado nga tropa han AFP nga naghihimo hin pankombat nga operasyon,” pagdiwara ni Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas, tagapagyakan han NDF-EV.

“Kadugangan ini nga ambus ha hilaba nga rekord han BHB han paghatag hin pinakahitaas nga prayoridad ha katalwasan ngan kaupayan han mga sibilyan ha kondukta han mga opensiba hini,” dugang niya.

Komo baton ha panawagan han 803rd IBde nga mag-imbestiga an CHR ha ambus ha Mapanas, ginsering ni Fr. Salas nga diri lupgop han mandato han CHR nga imbestigaran an BHB subay ha Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, usa nga kasarabutan giutan han NDFP ngan han reaksyunaryo nga gubyerno.

Ginsering ni Fr. Salas nga mahirot nga ginpupuntirya han mga rebolusyunaryo nga pwersa an ira mga armado nga target sukwahi ha madarahug nga mga operasyon nga kontra-insurhensiya nga nagamit hin paturapak nga panmomba tikang ha kahanginan ngan panganyon nga diri nakakaglain han ira mga armado nga pangontra ha mga sibilyan. An terorista nga panmomba han AFP ginbubutang ha peligro an kinabuhi han mga sibilyan, hiluagan nga ginruruba an ira pakabuhi ngan surok han pagkaon, ngan nagdudurot hin troma ha bug-os nga mga komunidad han parag-uma.

“Ginlalarang han AFP nga tahuban an ira susrunod nga kaperdihan ha gerra ngan magtago ha grabe nga kaawod kahuman nira igdeklara nga an mga barangay ha Pacific nga erya han Northern Samar ‘malimpyo’ na han BHB. Kinahanglan magbantay an publiko ha mga panalinguha han AFP nga uwaton ngan lipaton an masa, maghimo hin mga buwa, ngan lipaton an publiko ha ira kalugaringon nga panalapas ha tawhanon nga katungod, mga krimen ha gerra, ngan terorista nga pangatake kontra ha katawhan,” pagtapos ni Fr. Salas.

Lehitimo an paggamit han CDEx ha ambus ha Mapanas, sigon ha NDF-EV