Maghiusa aron tapuson ang sama kang Marco nga pasistang rehimeng Duterte

Karon nga adlaw September 21, 2021, atong dumdumon ang ngitngit nga panahon sa kasaysayan sa Pilipinas ilalom sa balaod militar sa diktaduryang Marcos samtang atong pasidunggan ang liboang mga Martir ug mga biktima sa pasistang paghari.

Pakigbisogan nato ang mga paningkamot nga usbon ang kasaysayan ug kanunay dumdumon ang 70, 000 nga gipriso, 34,400 nga gitortyur ug 3,240 nga gipatay (sumala sa Amnesty International) sulod sa 10 ka tuig nga balaod militar ni Marcos.

Sa samang higayon, isaad nato ang paghiusa ug pagpakusog sa tanang paningkamot aron tapuson ang kasamtangan pasistang paghari ug ihunong ang bisan unsang paningkamot sa mga Marcos nga mobalik sa gahum sa tabang ni Duterte.

Ang ngilngig nga gidaghanon sa mga biktima sa pagpanglapas sa tawhanong ka tungod sulod sa 10 katuig nga Balaod Militar ni Marcos gilabwan na sa 2 ka tuig ug 7 ka bulan lamang nga Balaod Militar ni Duterte sa Mindanao.

Sa mubo nga panahon, giguba sa rehimeng Duterte ang syudad sa Marawi ug mga komunidad sa Lumad ug mag-uuma, nag biktima og 1,007 ug nag pugos pagpabakwit sa kapin 500,000 ka indibidwal gikan sa ilang mga komunidad sa Mindanao lamang.

Sulod sa 5 ka tuig nga paghari ni Duterte ang Karapatan nakadokumento og 394 biktima sa extra judicial nga pagpamatay, 493 ka wala molampos nga extra judicial nga pagpamatay ug 223 biktima sa tortyur sa mga aktibista sa Pilipinas. Wala pay labot niini sa gibanabanang 27, 000 gipatay lambigit sa gyera kontra droga ni Duterte.

Tinuod gyud nga ang ka walay pagpanubag ug kamatayong kaylap sa nasud ug ang kinabuhi barato na lamang ubos sa pasistang paghari ni Duterte. Wala mahunong ang tiranya ni Duterte panahon sa COVID-19 PANDEMIC.

Ang PNP, AFP ug grupong paramilitary ug mga ahente sa estado nagpadayon sa pag terorista sa katawhan sa paglaum nga ilang mapugngan ang nag-ulbo nga kasuko sa katawhan, Apil na ang ilang kasuko sa katawhan sa pagkainutil sa gobyerno sa pag atubang sa COVID-19 Pandemic.

Ang rehimeng Duterte nag-usik og binilyon sa ilang pagpamomba sa kahanginan, red tagging ug “trolling”, bilyones nga naggamit na unta kontra COVID-19.

Mas grabe pa, inay paalibyohon ang makalolooy nga kahimtang sa katawhan nga gipasamot sa pandemic, ang mga heneral ni Duterte ug iyang mga alyado sa politika busy sa pagpangwarta sa pondo sa ilang kampanyang kontra insurhensya gikan sa binilyon nga pondong gitagana sa kontra insurhensyang mga programa sa NTF-ELCAC ug kunohay mga barangay development projects alang sa “nalimpyohan na sa BHB nga mga komunidad”.

Nakapangwarta usab ang mga ubos nga mga opisyales samtang nagpakita nga ang mga barangay nalimpyohan na sa presensya sa BHB pinaagi sa mga pekeng pagpasurender sa liboan nga nga yanong sibilyan, mag-uuma ug Lumad. Sayod si Duterte ug iyang mga heneral nga nagpabiling lig-on ang rebolusyonaryong kalihukan ilabina sa kabanikanhan.

Sa NEMR, luyo sa ilang gitagawtaw nga gatisanu mga “surrenderees”, walay bisan usa ka natarang gerilya ang nagguba ug ang rebolusyonaryong kalihukan padayon nga nilambo. Sama sa nahitabo ubos sa Balaod Militar ni Marcos, nagpatigbabaw ang ka walay pagpanubag sa nasud ilalom ni Duterte. Palyar na ang sistema sa hustisya tungod kay gigamit ang mga korte sa pagpahilom sa Pakigbisog ug gipugngan ang katawhan sa paghiusa batok sa tiranya ni Duterte.

Sa NEMR, sama sa ubang dapit sa nasud, aron hikawan ang masa og suporta padayong ginapatay, gihasi, gibahadan, gipasanginlan nga lider sa PKP-BHB-NDF, gipasakahan og tinumo-tumong mga kaso, gipangdakop ug gipriso ang mga aktibista, progresibong mga organisasyon ug mga membro niini, makitawhanong mga institusyon ug mga lumilihok.

Samtang ang mga health frontliners gihikawan sa hustong suhulan ug mga benipisyo ug ang katawhan sa haum nga serbisyong panglawas ug ayuda panahon sa Covid-19 pandemic. Taliwala niini, ang pamilya ng Duterte, ang maunungong alalay niya nga si Bong Go ug ilang mga alipures nagpatambok sa ilang bulsa pinaagi sa pagpabor sa mga intsik nga negosyante nga konektado sa higala ni Duteree ug pagador nga si Michael Yang sa mga medical supplies nga gigamit sa pag atubang sa pandemic sama sa face masks ug shields, test kits ug uban pang mga galamiton.

Apan nagkakusog ang kasuko sa katawhan. Magkahiusa sila batok kang Duterte ug sa padayon nga paghupot sa gahum sa iyang pamilya, ug nagdemanda na nga panubagon si Duterte ug iyang mga alipures sa ilang mga krimen.

Tayming kaayo ang pagpakanaog sa desisyon sa ICC nga ipadayon ang kaso batok kang Duterte ug iyang mga heneral lambigit sa madugoon nga gera kontra droga. Tamparus kini kang Duterte ug siya ug nangahadlok na ang maunongon nga heneral niya nga Karon senador na nga si Ronaldo de la Rosa ug ubang mga Opisyal sa kapulisan.

Sa ilang pagpaningkamot, nga mapugngan sa mupuling administrasyon ang ilang pagpanubag pinaagi sa pagseguro sa kadaugan sa umaabot nga eleksyon, nagkasayopsayop na ang ilang mga lakang political diin nabahinbahin kaysa nahiusa ang ilang mga kaalyado. Taliwala sa nagkakusog nga kasuko sa katawhan, nag kadaghan usab ang mga kaalyado ni Duterte nga nibiya na ka niya sama nila ni Lacson, Sotto, Pacquiao ug Gordon.

Mahumanay na ang tiranya ni Duterte. Atong pahugton ang atong panaghiusa ug papaspason ang pagkalumpag sa iyang rehimen ug papanubagon sila sa ilang mga krimen.

NEVER AGAIN TO MARTIAL LAW!

END DUTERTE’S TYRANNY!

Maghiusa aron tapuson ang sama kang Marco nga pasistang rehimeng Duterte