Mga proyekto sa renewable energy sa rehiyon dapat magsilbi sa mamamayang Bikolano, hindi sa dayuhang interes

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Malalaking proyekto sa renewable energy ang nakaamba ngayon sa rehiyong Bikol. Dalawa sa mga ito ang binabalak na eksplorasyong geothermal, o yaong enerhiyang nagmumula sa lupa, na pangungunahan ng Premier Geoexcel Inc. sa Camarines Norte at Camarines Sur; at ang napirmahan nang kontrata sa pagtatayo ng 1000 MW wind farms ng Copenhagen Infrastructure New Markets Fund (CINMF) sa Camarines Sur at Camarines Norte. Ang proyekto ng CINMF sa Bikol ang pinakamalaki sa tatlong proyektong bahagi ng pinakaunang kontrata sa renewable energy na pinagmamay-arian nang 100% ng mga dayuhan. Ang dalawang iba pa ay nakatakdang isagawa sa Northern Samar, Pangasinan at La Union.

Sa maagang bahagi pa lamang ng naturang mga proyekto, dapat maging mapagmatyag ang masang Bikolano laluna’t ang mga ito ay hawak ng mga kapitalistang bansang lagi’t laging naghahabol ng pagkakamal ng supertubo kahit sa kapahamakan ng mamamayan. Malimit nang ang nasa likod ng mga kahalintulad na proyektong nakatutok umano sa maka-kalikasang tunguhin, mga eksplorasyon para sa alternatibong pagmumulan ng enerhiya at iba pa ay ang malawakang pang-aagaw ng lupa, paggambala sa mga komunidad, pagpapalayas ng mga residente mula sa kanilang mga panirahan at kabuhayan, malawakang dislokasyon, paglustay sa kalikasan, pagmina ng mga mineral at iba pa.

Sa proseso ng pagtatayo ng naturang mga proyekto, tiyak nang magtatayo ng mga kalsada na tatagos at sasagasa sa mga kabundukan at komunidad ng Camarines Norte at Camarines Sur. Dapat paghandaan ang kaakibat na pagputol ng mga puno at paghukay sa lupa sa pusod ng mga bundok na tiyak na lalong magpapahina sa depensa laban sa mga natural na kalamidad tulad ng pagbaha at paglindol. Gaya rin ng iba pang mga geothermal at kahalintulad na proyekto, magdudulot ito ng pagkatipon ng waste materials na tulad ng putik na lalason at sisira sa mga katubigan ng naturang erya. Dapat ding paghandaan ang kaakibat na militarisasyon at konsentrasyon ng abusong militar sa mga eryang tinatarget na pasukin ng mga dayuhang kumpanya.

Dapat na ring asahan at paghandaan ng mamamayan ang pagsamantala ng mga dayuhang kumpanya at negosyo sa pagkakatanggal ng restriksyon sa sektor ng renewable energy. Hindi malayong dahil sa pagluluwag na ito ay dumagsa ang mga proyektong naglalayon makapwesto sa merkado ng enerhiya at mahawakan ang rekurso sa enerhiya ng bansa.

Sa harap ng ganitong kalagayan, obligasyon ng bawat Pilipinong magmatyag at bantayan ang mga aktibidad at proyekto ng mga papasok na dayuhang kumpanya. Dapat maging handa sa paglulunsad ng mga pakikibakang masa para itaguyod ang kapakanan ng mga lokal na komunidad, buhay at kabuhayan ng mga residente at gayundin para sa pangangalaga sa kalikasan.

Mga proyekto sa renewable energy sa rehiyon dapat magsilbi sa mamamayang Bikolano, hindi sa dayuhang interes