Mohatag kanato og dugang kaisog ang ilang kamatayon, aron makab-ot ang daghang pang mga kadaugan -- NDF-NEMR

Himoon natong dugang kaisog ang ilang kamatayon, aron makab-ot pa ang daghang mga kadaugan. Magkutlo og mga leksyon sa ilang kamatayon.

Translation/s: English

Sa pangandoy sa berdugong rehimeng US-Duterte/AFP/PNP nga mapuo ang mga rebolusyonaryo sa NorthEastern Mindanao Region (NEMR), migasto kini og 25.5 milyones pesos sa usa lang ka adlaw, alang sa kahimanang militar, nga mipatay og lima (5) ka rebolusyonaryo. Taliwala  kini sa wala/kulang ang pondo alang sa mga biktima COVID 19 sa tibuok nasud.  Human sa iyang minilyon pesos nga operasyon militar, nagsabwag dayon kini og dakung bakak nga napuo na ang liderato sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ug Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa NEMR.   Nagselebrar ang mga opisyales sa army ug may mga napataas ang ranggo tungod sa giingon nga dakung kadaugan nila batok sa rebolusyonaryong pwersa sa NEMR.

Matod sa report, sa may alas 4 sa kaadlawon niadtong Mayo 14, 2020 didto sa bukid sa Sityo Hayon, Libas Sud, San Miguel, Surigao del Sur, gibuak ang kahilom sa gerilyang temporaryong kampo sa dahunog sa “tigpamombang eroplano FA-50” ug diretso na dayon ang duha (2) ka dagkung buto sa 230 kilos nga bomba nga gihulog  niini. Sunod na usab ang  laing duha (2) ka dagkung buto, nga gisundan sa mga paarak sa “Gatling Gun” sa maong “FA-50  jet fighter.” Natapos kini nga senaryo mga alas 4:30 sa kaadlawon.  Mipuli na dayon ang “drone monitoring” sa kahanginan.

Dinhi na nasubay  sa mga Kauban ang  upat (4) ka kinabuhi nga nakalas, may usa pa nga naka-estorya og mensahe alang sa iyang amahan.  May lain pang Pulang manggugubat nga nadala sa mga kauban ug didto na sa ilang pag-atras nakabsan og bililhong kinabuhi. Lima (5) ang nakalas nga kinabuhi sa mga rebolusyonaryo sa maong pagpangbomba gamit ang FA-50 jet fighter.

Wala na si Ka Momay nga maglanoglanog ang tingog panahon sa mga pagtuon.  Wala na si Ka Momoy nga kanunay makalit-ag og baboy ihalas. Wala na  si Ka Yangyang nga bisan sa iyang kabag-o pang nagpultaym, pursigidong nagkat-on sa mga gimbuhaton.  Wala na si Ka Gohan ang  “rapper” sa iskwad uno. Wala na usab si Ka Tisyo, ang madasigon nga Kauban.   Ang ilang mga kinabuhi nga gihalad sa pakigbisog, nahimong dugang kusog kanako ug sa ubang mga Kauban nga nagpadayon sa mga tahas alang sa pag-alagad sa katawhan pinaagi sa rebolusyon.

Niadtong Abril 20, 2020, nakalas usab si Ka Banjo, membro sa usa ka yunit sa BHB sa Agusan del Norte, sa banatan batok sa 29th IB PA didto sa bukirong bahin sa Jaliobong, Kitcharao, Agusan del Norte.

Niadtong Mayo 12, 2020, nakalas si Ka Blue membro sa usa ka yunit sa BHB-Surigao del Sur,  nga naambus sa nag-operisyon militar nga pwersa sa 36th IB PA, sa Brgy. Cabangahan, Cantilan, Surigao del Sur.

Niadtong Mayo 18, 2020, nakalas usab sila Ka Jorge ug Ka Gil, mga membro sa laing yunit sa BHB-Surigao del Sur, sa 45 minutos  nga banatan batok sa pwersa sa  36th IB PA, sa bukid sa Kiskis, Brgy. Siagao, San Miguel, Surigao del Sur.

Himoon natong dugang kaisog ang ilang kamatayon, aron makab-ot pa ang daghang mga kadaugan. Magkutlo og mga leksyon sa ilang kamatayon.

Sa pagpangbomba sa Mayo 14, nagguba/nahumok ang mga lawas sa mga Kaubang nakalas tungod sa 230 kilos o 500 libras nga gidak-on sa bomba. Kini nga pagpangbomba sa FA-50 jet fighter wala gibandilyo sa AFP, simpleng giingon lamang nilang engkwentro. Apan miwaldas  kini og minilyong pondo sa katawhan.

Kini ang gibanabana nga nagasto sa usa lang ka adlaw nga atake sa AFP/PNP. May upat ka Huey helicopter ang gigamit sa pagdeploy og pwersa sa AFP didto sa duol sa kampo nga gibombahan, katulo kini nagbalik:

  • 8 ka bomba sa FA-50  nga kaduha magbalik: 19,200,000 sa tag-2, 400,000 matag bomba
  • Gasto sa matag lupad sa FA-50: 940,000 sa tag-470,000 kada lupad
  • 6 ka bala sa kanyon: 300,000 (gibanabana lang)
  • 2 nagbalik ang  2 ka Agusta helicopter: 448,200  sa 112,050 matag lupad
  • 2 nagbalik ang 2 ka MG-520 helicopter: 448,200 sa 112,050 matag lupad
  • 3 nagbalik ang upat ka Huey helicopter: 1,344,600 sa 112,050 matag lupad
  • Kantidad  sa 24 rockets  sa Agusta ug MG-520: 1,869,864 sa  tag-77,911 mata usa ka rocket
  • Mga Bala sa Gatling gun Cal.50: 1,000,000 pesos nga kantidad sa bala nga nagamit  sa maong adlaw

TOTAL: 25,550,864 MILYON PESOS gastos sa usa ka adlaw lang nga  pag-atake

Ang maong operasyon militar  sa bukirong bahin sa lima (5) ka lungsod sa Surigao del Sur ug Agusan del Sur mikabat sa 20 ka adlaw. Gibanabana  nga 600 ka tropa sa AFP ug PNP ang gigamit sa 401st Bridage uban  sa EastMinCom. Mokabat sa labing menos laing 19.8  milyon pesos ang gasto sa sweldo, pagkaon ug hazard pay sa 600 ka sundalo sa 20 ka adlaw nga operasyon militar sa tag-1,650 ang magasto sa matag sundalo kada adlaw.

Gibalik na usab sa AFP ang pagpakaylap og bakak sa tibuok nasud, nga nagplano ang pwersa sa BHB sa pagpangilog ug pagdislokar sa paghatag og hinabang sa AFP/PNP ngadto sa mga biktima sa COVID 19.  Busa naghimo sila og operasyon militar

Ang 25.5 milyones pesos nga nagasto sa usa lang ka adlaw nga paggamit sa kahimanang militar daku na unta nga abag alang sa katawhan sa Caraga nga wala makatrabaho tungod sa COVID 19.  Mokabat na unta sa 5,100 ka pamilya ang makatagamtam  niini sa tag-5,000 pesos nga hinabang kung gigahin pa kini para kanila. Apan ang 25.5 milyon pesos gigamit sa pagpatay sa lima (5) ka rebulosyonaryong Kauban. Kini nga mga Kauban bag-o lang nakig-meeting sa mga mag-uuma sa erya alang sa mga lakang sa paglikay sa COVID 19 ug  pagpalambo sa ilang panguma.

Hangtud karon nagpadayon pa ang mga operasyon militar sa AFP/PNP sa dakung bahin sa kabukiran sa upat ka probinsya sa NEMR.  Imbes mosanong  ang rehimeng US-Duterte sa panawagan sa United Nations  (UN) nga ipahilom usa ang pusil alang sa pag-atiman sa COVID 19, mas gipalabi niini ang magastos nga mga pangatake militar batok sa mga rebolusyonaryo.

Ihunong ang dinagkung gasto sa mga Operasyon Militar!
Mga biktima sa COVID 19 tagdon!
Mga wala  makatrabaho tungod  sa COVID 19 atimanon!

Mohatag kanato og dugang kaisog ang ilang kamatayon, aron makab-ot ang daghang pang mga kadaugan -- NDF-NEMR