NDF-EV: Kundenaron an aerial bombing, paturapak nga pangistraping han mga umhanan ha Las Navas

Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Nakakarawat kami hin mga report nga paturapak nga ginbomba ngan ginpangistraping han mga yunit han Armed Forces of the Philippines (AFP) an mga umhanan ha Brgy. San Francisco, Las Navas, Northern Samar hadton Septyembre 16. Ginhimo an aerial bombing (panmomba tikang ha kahanginan) eksakto usa kabulan kahuman han panmomba ha Dolores, Eastern Samar.

Sigon ha lokal nga yunit han BHB, tikang alas-3:40 han kaagahon, dudrungan nga ginhulog han diri mamenos ha usa nga FA-50 fighter jet an unom nga bomba ha mga umhanan. Paturapak naman nga ginpangistraping an lugar gamit an higtaas nga kalibre han masinggan ngan rocket missile. Nag-iha ini nga pangatake tubtub alas-10 han aga. Nahibatian liwat han mga lokal nga residente an panganyon tubtub aga.

Pagkaudto, diri mamenos ha walo nga helikopter han ground troops an gindara ha lugar. Nahireport liwat an pankombat nga operasyon tikang ha apiki nga bungto han Jipapad, Eastern Samar. Diri mamenos ha usa kasemana antes an panmomba, nagpapalupad kada gab-i hin mga pansarbeylans nga drone kalakip an usa nga Hermes 900 ha lugar ngan ha mga palibot nga barangay.

Waray naigo nga yunit han BHB ha pangatake. Gin-iimbestigaran pa han lokal nga yunit han BHB an kahibangan nga gindurot han pangatake ha mga parag-uma ngan mga umhanan. Mga lugar ini nga agsub kadtuan han mga parag-uma han lubi, utanon, ngan uway, ngan han mga manganganop ngan parupanulo nga namimiling hin alternatibo nga surok han panginabubi. Sigon ha patikang nga report, nagkagikan an mga parag-uma nga naukoy ha uma ngadto ha apiki nga mga baryo tungod ha kahadlok nga maigo han mga bomba.

Hugot nga ginkukundenar han National Democratic Front-Eastern Visayas an pangatake. Waray iba kundi an terorista nga rehimen Duterte ngan an mga alipures hini ha Joint Task Force Storm nga ginpapangunahan han 8th Infantry Division an responsable hini nga pangatake. Waray naigo nga yunit han BHB kundi mga umhanan han mga lokal nga residente. Pagpamatuod na liwat ini nga an ira mga armas ngan “smart” bomb diri gud nakakaigo, sobra-sobra, ngan waray kapas paglainon an mga kombatant ngan diri kombatant.

Ini nga scorched earth policy (palisiya han waray wantas nga panmomba) kaparte han tuyaw nga paningkamot nira kontra ha rebolusyunaryo nga kagiusan antes an ira gintalaan nga dedlayn ha 2022. Sugad kagrabe an ira desperasyon nga ha mga miting han PTF-ELCAC sugad hadton Septyembre 1, pauru-utro nga nagsaad an mga upisyal militar nga “bobombahon ngan hihimuon nga Marawi an Las Navas” ngan himuon nga “no man’s land” an bungto. Lurong ini nga pag-atentar han AFP nga seguruhon nga madadayon an ira marahalon ngan putos hin kurapsyon nga proyekto nga pangalsada nga maagi ha Brgy. San Francisco.

Ginkukundenar namon an rehimen Duterte para ha pagprayoritisa ha pagpondo ha mga kontra-insurhensiya nga operasyon hini ha butnga han pandemya. Milyun-milyon kapisos an gin-gagastos para hini nga paturapak nga pangatake nga nagdudurot hin hiluagan nga kahibangan ha mga umhanan ngan mga salog, nga ginsasarigan gud han mga parag-uma para ha ira panginabuhi labina ha butnga han natikagrabe nga kakablasan ngan kagutom.

Utro kami nga nananawagan ha Commission on Human Rights nga padagmiton an imbestigasyon ha mga natikaagsub nga kaso han paturapak nga panmomba ha Samar. Nananawagan liwat kami ha iba nga organisasyon nga tagdepensa han tawhanon nga katungod, mga tawo ha singbahan, mga upisyal han gubyerno ngan personahe nga nahigugma ha kamurayawan, nga kundenaron an AFP ngan an rehimen Duterte ha paggamit hini nga paturapak ngan madarahug nga mga armas. Kinahanglan nira padayon nga igpanawagan nga tanggalan hin pondo an NTF-ELCAC ngan ig-alutaga an mga kontra-insurhensiya nga pondo pabor ha pagresponde han gubyerno ha pandemya.

Nananawagan kami ha ngatanan nga Samareño ngan ha katawhan Pilipino nga ibuksas ngan kundenaron an panmomba ngan todo gerra han rehimen Duterte.

NDF-EV: Kundenaron an aerial bombing, paturapak nga pangistraping han mga umhanan ha Las Navas