NDF-EV: Mag-urusa ngan makigbisog kontra ha grabe nga paghitaas han presyo han lana

Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Nananawagan an NDF-EV ha katawhan Pilipino nga urusa nga kundenaron an waray wantas ngan tigda nga paghitaas ha presyo han mga produkto nga lana.

Hadin Oktubre 5, nagdugang an mga kompaniya han lana hin P2 nga dugang ha kada litro han lana. Sigurado nga apektado hini nga paghitaas an presyo han nga batakan nga papliton ngan serbisyo, pagkaon ngan transportasyon. Diri harumamay ngan diri makatawo ini nga pitad labina yana nga padayon pa an panlasurbo han Covid-19 nga pandemya ngan grabe nga krisis ha ekonomiya. Dugang in nga pabug-at ha katawhan nga gidaan na naghihimakuri.

Waray gud iba nga magbebenepisyo dinhi kundi an dagko nga kompaniya ha lana ngan mga kartel han lana nga waray iba nga tuyo kundi an maghakin han ganansya. Waray pagpaid nga ginsisingabot hini an pagharukal ha nga restriksyon han lockdown ha pagkontrol ha presyo han lana nga subay kuno ha paghitaas han presyo han lana ha world market. Usa ini nga dako nga buwa. Tiunan-o maapektuhan han pagbabag-o ha presyo han lana ha world market an mga stock han lana nga napalit na pira kasemana o pira bulan na an naglabay?

Usa pa, mayoriya han produkto nga lana nga gin-iimport han nasud tikang ha China nga may imbak nga krudo nga lana ngakanan 90-120 kaadlaw. Karuyag sidngon, diri sugar kabulnerable an presyo han lana tikang ha China ha mga pagbabag-o ha presyo han lana ha world market.

Kinahanglan ibuksas an pan-uwat han nga kompaniya han lana ha katawhan. Suknaon an ira konsabuhay ha pagkontrol ha presyo han lana agud maghakin han ganansya ha kaperdihan han katawhan. Igpanawagan an pagrollback ha presyo han lana ngadto ha makatawo nga presyo.

Ig-insister an pagbasura ha oil deregulation law nga naghatag-wada ha nga kompaniya ngan kartel han lana nga arbitraryo nga pahitas-on an presyo han mga produkto nga lana. Makig-usa ha mga gios protesta han katawhan sugad han mga trabahador ha sektor han transportasyon, konsyumer.

Kinahanglan suknaon an rehimen Duterte ha paghatag-wada ha pagpadayon han oil deregulation law nga iya liwat ginpapahimulsan.

NDF-EV: Mag-urusa ngan makigbisog kontra ha grabe nga paghitaas han presyo han lana