NTF-ELCAC, tama na ang napakarumi ninyong laro! Tigilan ang pang-aatake at panggigipit kina Jhed Tamano, Jonila Castro at lahat ng nangangahas isiwalat ang karahasan ng estado!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English


Matapos mapahiya sa sariling presscon, nag-uulol ang NTF-ELCAC sa paghahabol na gantihan at idiin sina Jhed Tamano at Jonila Castro. Kung anu-anong pekeng balita, paninira at pambabanta ang ilinalabas batalyon nila ng troll sa madla pati ng matataas na upisyal nilang tulad ni DND Sec. Gilbert Teodoro. Mayroong bantang sasampahan sina Jhed at Jonila ng kasong perjury kung patuloy na maninindigang inabuso ng mga ahente ng estado. Mayroon namang nagsasabing planadong susuko ang dalawa at itatanggi to kalaunan. Maruruming ideyang gustong lumason sa isip ng publiko at lalo pang pumepresyur sa mga biktima. Dapat nang lubayan ng NTF-ELCAC ang dalawa at ang kanilang mga pamilya. Hindi pa ba sapat ang tortyur at trauma na dinanas ng mga ito sa kamay nilang mga pasista?

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa mariing panawagan ng masa na tigilan na ng NTF-ELCAC, DND at buong pasistang estado ang pang-aatake kina Jhed at Jonila, gayundin sa lahat ng mamamayang Pilipinong naglalakas-loob na magsalita para depensahan ang kanilang mga buhay at karapatan. Sa garapalang pagkakait sa masa ng kanilang karapatan para sa demokratikong espasyo, lalo lamang pinalalalim ng mga pasista ang sariling libingang sila rin ang humukay.

Siguradong limpak-limpak na overtime pay at bonus ang ibinabayad ng NTF-ELCAC sa mga trolls at eksperto sa saywar para magpalaganap ng kung anu-anong kabulastugan. Isa sa mga pinakamarumi ang pagsasangkot sa CPP-NPA-NDF at pagpapakalat ng pekeng balitang orkestrado umanong susuko ang dalawang organisador pati ang pagbawi nito para ipahiya ang NTF-ELCAC. Hirap na hirap silang unawain na ang pagsasalita ng dalawa tungkol sa abusong militar sa kanila ay hindi itinulak ng sinuman kundi bunsod ng kanilang sariling paninindigan. Paano nga naman ba’t ang mga pasista ay mga parasitikong papet lamang na walang alam sa pagkakaroon ng paninindigan at paglaban para sa karapatan.

Hindi rin nakapagtatakang fake news ang kanilang takbuhan dahil ito ang kanilang tatak. Sa Bikol, isa sa nakakakilabot na kahihiyan ng militar at pulis nitong mga nagdaang taon ang moro-morong paghuli ng PNP NCR sa militar na si Joselito Naag na pinagkunwari nilang NPA noong 2019. Nalantad ang katotohanan dahil sa sariling Facebook ni Naag. Noong taong ding iyon, pumutok ang eskandalo ng mga niretoke ng 2nd IBPA na larawan ng mga ‘sumukong Masbatenyo’ na lumulutang ang paa sa ere at at mga ‘isinukong baril’ na mali ang mga petsa. Nauwi ang planong pagpapakitang-gilas ng militar sa aralin tungkol sa epekto ng bara-barang pag-Photoshop.

Dapat nang tumigil ang NTF-ELCAC sa pikong pang-aatake at kampanyang disimpormasyon. Wala naman silang naloloko kundi ang kanilang mga sarili. Mundo ang pagkakaiba ng makauring paninindigan ng mamamayang lumalaban at rebolusyonaryong etika ng CPP-NPA-NDF mula sa napakamalisyoso, marumi at desperado nilang estilo. Hindi kailanman bababa sa kanilang antas kapwa ang rebolusyonaryong kilusan at sambayanang nakikibaka. Dapat nilang tanggaping hindi lahat ng tao, sa lahat ng oras ay madadaan nila sa takot. Lagi’t lagi, sisibol ang tapang, yayabong at mananaig ang kapasyahang lumaban.

NTF-ELCAC, tama na ang napakarumi ninyong laro! Tigilan ang pang-aatake at panggigipit kina Jhed Tamano, Jonila Castro at lahat ng nangangahas isiwalat ang karahasan ng estado!