Pagsaludo sa baganihan Kerima Lorena Tariman (Ka Ella) kag Ka Pabling

Mapula nga pagsaludo sa mga maisog nga baganihan Ka Ella kag ka Pabling sa wala pagpangduha-duha sa paghalad sang ila kabuli para sa pagpangapin sa interes sang pigos kag ginahimuslan. Ginbali-wala ang anuman nga kabuhi nga ginhalinan kag ikasarang nga magamit sa burges para sa pagpauswag sang kaugalingon nga kabuhi para sa malapad nga katawhan. Indi ma-ekspresar sa mga tinaga ang amon nga pagdayaw sa inyo kaisog mga kaupod. Ang inyo pagtaliwan magaserbe nga dugang nga kalayo nga magapainit sa balatyagon sang mga kaupod kag masa para sa determinado nga pagpadayon kag pagpasulong sang rebolusyon tubtub magdaug.

Nagsala ang kaaway sa ila pagpati nga sa tagsa ka pagkamatay ukon pagbuhin sang rebolusyonaryo nga pwersa kadalag-an nila. Sa baylo nga maghuyang, dugang ini nga magabaskog tungod mas magadamo ang magpakigbahin para sa makatarunganon nga kawsa para sa pagbag-o.

Magapabilin kamo nga buhi sa balatyagon kag pamensaron sang kaupod kag masa. Dugang kamo nga inspirasyon para sa amon nga buhi para sa pagpadayon.

Para sa tanan nga kaupod, padayon nga magsulong di mahadlok. Paslawon ang itom nga plano sang Duterte nga Rehimen.

Pagsaludo sa baganihan Kerima Lorena Tariman (Ka Ella) kag Ka Pabling