Pahibalo: Lubong ni Ka Oris karong Nobyembre 20

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

“Ang rebolusyon iya sa katawhan”Ka Oris

Isip parangal kang Ka Oris (Jorge Madlos), kanhing kumander ug tigpamaba sa Bagong Hukbong Bayan, nanawagan ang Partido sa tanang rebolusyonaryo ug pwersang patriyotiko ug demokratiko, nga maghalad og usa ka minutong kahilum sa kaudtuhon sa Nobyembre 20, Sabado, adlaw sa paglubong sa iyang mga abo.

Human niini, iladlad ug ipataas ang mga bandera sa Partido Komunista ng Pilipinas ug Bagong Hukbong Bayan, samtang ang tanang kadre sa Partido ug Pulang manggugubat sa BHB nakabarog aron saludohan si Ka Oris ug nanumpa nga ipabiling buhi ang iyang handumanan.

Mabuhi si Ka Oris, bayani ug martir sa katawhang Pilipino! Mabuhi si Ka Oris, Andres Bonifacio sa bag-ong panahon! Ipabiling buhi ang handumanan ni Ka Oris!

Mabuhi ang New People’s Army! Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas! Mabuhi ang katawhang Pilipino!

#KaOrisLives

Pahibalo: Lubong ni Ka Oris karong Nobyembre 20