Panatang kamtin ang hustisya para sa mga Tiamzon at lahat ng mga biktima ng terorismo ng estado!

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Isang taon ngayong araw, si Benito Tiamzon (Ka Laan), Wilma Austria (Ka Bagong-tao), kasama ang walong iba pang rebolusyonaryo, ay inaresto ng mga tropa sa ilalim ng 8th Infantry Division, habang sila ay bumibiyahe patungo sa baybayin ng Catbalogan, Samar. Habang nasa kustodiya ng mga pasistang dumakip sa kanila, ipinailalim sila sa matinding tortyur bago tuluyang pinatay. Ang kanilang mga bangkay ay isinakay sa bangka at dinala sa dagat kung saan naiulat na ito’y pinasabog.

Ang pagtortyur at pagpatay sa mga Tiamzon, at kanilang mga kasamang sina Ka Yen, Ka Jaja, Ka Matt, Ka Ash, Ka Delfin, Ka Lupe, Ka Butig, ay buhong na pasista-teroristang krimen ng rehimeng Marcos, na isinasagawa sa ilalim ng direksyon ng kanilang tagapayong militar mula sa US.

Inuulit ng mga rebolusyonaryong pwersa ang kanilang panata na kamtin ang hustisya para sa mga Tiamzon at lahat ng iba pang mga biktima ng terorismo ng estado.

Matagal na nagsilbi ang mga Tiamzon bilang mga susing lider ng Partido na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang mga buhay sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino para sa pambansa at panlipunang paglaya at sosyalistang hangarin ng proletaryo.

Nagsilbi silang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa usapang pangkapayapaan sa paniniwalang ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan ay makakamit sa pagtugon sa malalim na panlipunan, ekonomiko at pampulitikang ugat ng armadong tunggalian.

Si Marcos at ang kanyang pasistang kasapakat ay lubhang nagkakamali na isiping sa pagpatay sa mga Tiamzon ay mapapatay na nila ang rebolusyonaryong adhikain ng mamamayang Pilipino. Taliwas dito, ang pagkamartir ng mga Tiamzon ay habampanahong aalalahain at magsisilbing inspirasyon sa nakababatang henerasyon ng mga manggagawa, magsasaka at lahat ng demokratikong mga uri para isulong ang pambansa demokratikong pakikibaka ng mamamayang Pilipino.

Panatang kamtin ang hustisya para sa mga Tiamzon at lahat ng mga biktima ng terorismo ng estado!