Pulang pagsaludo kang Ka Reb, usa ka batan-ong babayeing medik sa BHB-Surigao del Sur

Gihalad ni Ka Reb, gerilyang medik sa Bagong Hukbong Bayan sa Surigao del Sur, ang iyang bililhon og batan-on nga kinabuhi niadtong Nobyembre 28, 2020 sa bukid sa San Isidro, Marihatag, Surigao del Sur.

Wala na si Ka Reb nga sa akong pag-ila kaniya daw hilomon apan estoryador diay kung masandurot na nimo siya. Labaw sa tanan dili naku makalimtan ang iyang mga pahiyom. Sa iyang pagpapel isip medik naka-atiman na siya og mga samdon sa banatan uban sa iyang kakolektib. Paspas siyang nagkat-on sa iyang nag-unang gimbuhaton isip usa ka gerilyang medik. Nagkat-on usab siya paggamit sa mga tanom sa palibot aron gamiton sa pagpanambal ug paglikay sa mga sakit. Gaan ang iyang mga tudlo diha sa pagtupok sa mga dagom sa acupunture. Aktibo si Ka Reb sa kampanya sa edukasyon kalambigit sa paglikay ug pag-atiman unya sa nagkaylap sa nasud nga COVID 19. Mas dali siyang masabtan sa mga taga-komunidad kay lagi Lumad man siya. Mapasigarbohon ang iyang mga kadugo sa iyang pagkamedik kay makatabang na kini kanila diha sa pag-atiman sa panglawas sa ilang mga komunidad.

Wala malilong sa mga kauban nga si Ka Reb anak sa usa ka kongresista sa Party List nga gikan sa Diatagon, Lianga, Surigao del Sur. Apan, wala mahimong babag kang Ka Reb nga dili niya daling magakos/maparaygan ug makita sa personal ang iyang inahan, kay lagi wala na kini sa ilang komunidad. Mas giproblema niya ang iyang igsoon nga lalaki nga midapig na sa AFP/PNP.

Matud sa report sa mga Kauban kabahin sa nahitabo, mga alas 3 sa hapon niadtong Nobyembre 28, migawas si Ka Reb sa linya sa ilang temporaryong poste kay may kuhaon. Walay iyang dala nga pusil kay mobalik ra siya dayon. Apan nadungog na lang sa mga Kauban ang mga buto. Segurado sila nga si Ka Reb ang gipamusil sa kaaway kay siya lamang ang naglakaw niadto nga panahona.

Klaro kaayo nga walay armas si Ka Reb, walay ikasukol nga gidiretso sa pagpamusil sa mga berdugo. Kini ang hinungdan ngano siya lang ang napatay sa maong pagsulong sa 3rd SF sa temporaryong poste sa mga Pulang manggubat. Sa pag-atras sa mga Kauban may nahibilin nga mga pusil ug ubang mga butang sa poste doul sa nahitaboan. Wala na nila makuha ang patay’ng lawas ni Ka Reb kay nadistansya na kini sa linya sa mga Kauban ug didto sab ang konsentrasyon sa kaaway kung asa siya gipusil.

Wala makontento ang mga berdugong 3 rd SF sa pagpatay sa walay ikasukol nga medik sa mga Pulang manggugubat. Gipyestahan niini ang patay’ng lawas ug nagpapicture pa uban niini nga sama sa gihimo sa mga ISIS sa ilang giputlan og mga ulo. Nagpakita kini sa teroristang kinaiya sa AFP.

Apan wala gihapon makontento giposing pa sa mga sundalo ang lawas ni Ka Reb nga daw naghawid og pusil, bisan klaro kaayo sa laing hulagway nga walay armas si Ka Reb. Grabe kini nga pagpanamastamas sa patay’ng lawas.

Busa, kusganon nga gikondena sa NDFP-NEMR ang paggamit sa AFP sa patay’ng lawas ni Ka Reb nga daw susama lang sa mga butang nga ilang nakuha sa mga banatan. Gigamit nila ang patay’ng lawas ni Ka Reb sa ilang mga itom nga mga propaganda batok sa mga rebolusyonaryo ug mga progresibong grupo diin membro ang iyang Inahan.

Ang maong buhat sa mga berdugong kasundalohan dili na ikatingala tungod kay ang ilang mismong commander-in-chief nga si Duterte, walay respeto. Ang AFP, sama kang Duterte, bastos, grabeng nagtamay, nagyagayaga ug nagpanamastamas sa kababayen-an ug mga Lumad. Mahinumduman nga niigon pa si Duterte sa mga sundalo sa AFP niadtong 2017 panahon sa pagpahamtang sa Martial Law nga siya ang manubag para sa mga sundalo sa ilang mga krimen, nga kung mang-reyp sila og 3 ka babaye siya ang magpapriso.

Niadtong Nobyembre 30, imbes nga magreport kabahin sa Covid 19 pandemic mga pagpang-insulto ang gipamulong ni Duterte sa iyang Adress to the Nation. Kabahin sa pagkamatay ni Ka Reb niingon si Duterte nga seguradong mamatay ang mga babayeng NPA sama kang Ka Reb kung moatubang sa mga sundalo kay mga lalaki kini.

Nidugang pa si Gen. Lorenzana og walay buot nga pagtagawtaw diin imbes ang mga rebolusyonaryo ang napatyan kini ang iyang giingon nga nag-abuso. Ang kasundalohan sa 3 rd SF IB PA ang nanamastamas sa patay’ng lawas, busa sila dapat ang ipa-imbistigahan. Imbes respetohan/hatagan og luna sa katapusang panahon ang pamilya Cullamat, ilabina ang inahan niini sa pagpahisubo kang ka Reb, ipakondena na man hinoon kini. Apan dili ikatingala nga walay simpatiya bisan gamay si Lorenzana sa mga Lumad ug makita kini sa iyang pamulong nga mas gipatigbabaw ang mga pagtamay kanila. Dili kini maayong gawi sa usa senyor nga opisyal sa GRP atubangan sa usa ka pamilyang nagsubo sa patay’ng lawas. Miingon pa si Lorenzana nga “fruitless” o walay kapadulngan ang rebolusyon. Di ba diay ang 1896 rebolusyon nila Ka Andres Bonifacio ang naglingkawas sa nasud gikan sa mga Katsila? Gibalewala na ni Lorenzana ang kasaysayan sa Pilipinas. Walay positibong moral nga pagtulun-an ngadto sa kabatan-onan ug sa katawhang Pilipino ang iyang gihimo.

Apan ang tanan mga pagpangdaut nga gihimo sa AFP, ni Duterte ug iyang mga alipures, dili makapapa sa tampo ni Ka Reb sa rebolusyon, sa iyang isig-ka Lumad ug sa masa sa katawhan. Hulagway siya sa usa ka batan-ong Lumad nga naghalad sa iyang kinabuhi ug kakayahan aron alagaran ang katawhang pinahimuslan. Mamahimo siyang inspirasyon sa sama kaniyang mga batan-on ug Lumad nga mosalmot sa rebolusyon, mosampa sa Bagong Hukbong Bayan aron ipadaug ang demokratikong rebolusyon sa katawhan ug makab-ot ang tinuod nga kalingkawasan ug kaangayan.

Mga pasidungog kang Ka Reb ug pulang pagsaludo alang kaniya ug sa ubang mga martir sa NEMR!

Mga Martir sa Rebolusyon mga Bantayog nga Dili Matarog!

Pulang pagsaludo kang Ka Reb, usa ka batan-ong babayeing medik sa BHB-Surigao del Sur