Rehimeng Marcos II: Pagpadayon lang sang terorismo sang Rehimeng US-Duterte sa tunga sang paglala sang bangkarote nga ekonomiya

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Sa liwat nga kahigayunan nasaksihan sang pumuluyo sang Panay ang hayagan nga pag- atake batuk sa ligal kag demokratiko nga kahublagan masa sa tunga sang indi maantus nga paglala sang kawawad-on sang trabaho, nagatinaas nga presyo sang mga basehan nga balaklon, kaimulon kag gutom. Sang nagligad nga Setyembre 2, nagserbi sang search warrant ang gintingub nga mga elemento sang PNP-PRO6 kag CIDG6 batuk kanday Cirila Estrada, Lenilyn Jaynos kag Marivie Arguelles sa ila puluy-an sa Happy Homes Subdivision sa Sibagwan, Roxas City, Capiz. Nagresulta ang operasyon sa pagdakup kay Lenilyn Jaynos matapos nga makita ang kuno “recoveries” sang nagkalain-lain nga armas kag mga bala, subersibo nga mga dokumento lakip ang bandera sang progresibo nga grupo sang kababainhan nga Gabriela nga nakuha kuno sang mga nag-reyd nga operatiba sang estado. Bilang konsekwensya, nangin biktima si Jaynos sang notoryus mga modus sang “pagtanum sang ebidensya” sang mga operatiba sang estado para padutlan sang mga himu- himo nga kaso nga nagresulta sa iya pagka-aresto. Maabtik man nga nagpagwa sang malisyoso kag binutig nga pahayag sa midya ang pulis kag 3ID,PA nga siya kag ang iya nga mga kaupdanan mga mataas nga katapu sang CPP-NPA-NDF. Samtang ginpunggan ang biktima nga magpabutyag sang iya bahin nahanungod sa hitabo.

Mabaskog nga ginakundenar sang NDF-Panay ang nasambit nga hayagan kag ginlubid nga mga kabutigan sang PNP-PRO6′ kag 3ID,PA batuk kay Jaynos kag iya mga kaupdanan. Ginapanginwala man sini nga ang mga natungdan katapu sang CPP-NPA-NDF. Ang amo nga mga akusasyon ang nagatuyo mangguba kag hatagan rason ang pagpang-redtag sang mga indibidwal kag organisasyon sang pumuluyo bilang mga terorista paagi sa pag-angut sa ila sa mga rebolusyonaryo nga organisasyon. Solo nga katuyuan sini amo ang pagsabwag sang kakugmat sa pumuluyo para punggan ang anuman nga porma sang pagpamatuk kag pagbato batuk sa mga kontra-demokratiko kag kontra-pumuluyo nga mga polisiya sang rehimeng Marcos II.

Sa idalum sang rehimeng Marcos II mas nangin duguon ang kamot sang PNP-PRO6 kag 3ID,PA. Kon madumduman, nagadugang lamang ini sa ila malaba nga rekord sang krimen pareho sang brutal nga pagpatay sa Tapaz 9 kag pag-aresto sang 16 ka mangunguma nga Tumanduk sa Tapaz kag Calinog sang Disyembre 2020. Pagpatay kay NDFP consultant Reynaldo “Ka Minoy” Bocala kag iya upod sang Mayo 2021 kag ang pag-aresto kay Bayan-Panay chair Elmer Forro sandig sa wala basehan kag patu-pato nga mga kaso sang Marso 2022. Wala labot pa diri ang ila madamo nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung sang mga pasistang tropa batuk sa mga komunidad sang mangunguma kag imol sa syudad sa tagsa ka panahon nga maghiwat sila sang palpak nga mga operasyong pulis kag militar para ayamon kag pus-on ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa isla sang Panay. Sa baylo, ginpaslaw sang rebolusyonaryo nga kahublagan ang mga ginpasingki nga pagpang-atake kag padayon nga nagaluntad kag naga-uswag.

Maathag nga ang ini nga mga pagpang-atake sa kinamatarung kag kahilwayan batuk sa mga indi armado kag inosente nga pumuluyo isa ka tinalaw kag desperado nga tikang para pahipuson ang nagabaskog nga pagkadismaya kag kritisismo sang masa batuk sa ilehitimo nga rehimeng Marcos II. Husto lang para sa pumuluyo nga magpamatuk sa tanan nga porma kag batuan ang pagbalik sang tiraniya.

Rehimeng Marcos II: Pagpadayon lang sang terorismo sang Rehimeng US-Duterte sa tunga sang paglala sang bangkarote nga ekonomiya