Tama na ang isang Marcos! Never Again to Martial Law!

,

Hindi karaniwan ang paggunita ng sambayanang Pilipino sa deklarasyon ng Batas Militar ngayong buwan ng Setyembre. Dahil, una ay ika-50 taon na ito nang ibaba ng diktador na Marcos Sr ang paghaharing militar sa bansa, at ikalawa ay nakabalik silang muli sa Malacañang sa katauhan ni Bongbong Marcos.

Parang mapait na biro ang nangyari, subalit maari ring sabihing pambihirang pagkakataon ito para muling buhayin ang diwang palaban ng sambayanang Pilipino at patuloy na ipaglaban ang kanyang demokrasya at kalayaan sa tirano at pasistang paghahari ng mga Marcos.

Malaki ang pananagutan ng pamilyang Marcos sa lahat ng biktima ng Batas Militar at hindi kayang pawiin ng panunumbalik ng mga Marcos sa Malacañang ang mithi ng mamamayan na mapagbayad ang lahat ng maysala sa paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng madilim na yugto ng kasaysayan ng bansa.

Ang lalawigan ng Quezon ay isa sa naging sentro ng karahasang-militar at pasismo noong Batas Militar.

Hindi kailanman malilimutan si Ramon Villaflor Jasul, isa sa mga lider ng Samahang Molave sa Lyceum of the Philippines at kabilang sa tinaguriang Southern Tagalog 10. Isa si Jasul sa sampung mga aktibista na dinukot ng mga militar sa lalawigan ng Quezon noong Hulyo 7, 1977.

Nang suspendihin ang writ of habeas corpus sa bansa nagpasya siyang umuwi sa bayan ng Lucban para magpatuloy ng pag-oorganisa sa mga kabataan at magsasaka. Itinayo ni Jasul ang Bagong Kabataan ng Lucban (BAKAL). Biktima rin ng ekstrahudisyal na pamamaslang ang kapatid niyang si Alfredo na pinagbabaril ng Philippine Constabulary (PC) noong 1973.

Tulad ni Jasul, hindi mawawala sa isip ng mamamayan ang pagkawala ni Albert Enriquez, lider-estudyante at dating pangulo ng konseho ng mga estudyante sa Manuel S. Enverga University Foundation (MSEUF). Tumayo siyang pangkalahatang-kalihim ng Bagong Alyansang Makabayan at boluntir ng Task Force Detainee. Matapos niyang magsalita at lumahok sa isang rally sa lungsod ng Lucena, dinukot siya ng mga sundalo habang nakasakay sa traysikel noong Hulyo 25, 1985 at hindi na nakita kailanman.

Ipinangalan kay Albert Enriquez ang balangay ng Kabataang Makabayan sa lalawigan.

Maningning ang pagbangon at paglaban ng magsasaka ng Quezon para sa kanilang mga hinaing at panawagan. Pebrero 1, 1981 nang ilunsad ng mga magsasaka sa ikatlo at ikaapat na distrito ng Quezon ang laban para bawiin ang pondo ng coco levy at manawagan na itaas ang presyo ng kopra. Imbis na pakinggan, walang habas na pinaulanan ng bala ng PC ang 6,000 magsasaka na mapayapang nagtipon at nagmartsa papuntang bayan ng Guinayangan. Dalawang magsasaka ang napaslang, sina Juliana Hara at Eutiquio Inciso. Hindi bababa sa tatlumpung magsasaka pa ang sugatan.

Ang naturang pangyayari ay nakilala bilang Guinayangan Masaker.

Batid ng mga Quezonin na saksi ang bawat sulok ng kanayunan at kalunsuran sa mga angil ng punglong bumiktima sa mga magsasaka, manggagawa, kabataan, kababaihan at iba pang sektor na lumaban para ibagsak ang tiranya ni Ferdinang Marcos Sr.

Napapanahong muli para likhain ang isang pampulitikang kombulsyon laban kay Bongbong Marcos at kanyang mga kroni. Kailangang aktibong putulin ang kasinungalingan at pambabaluktot sa kasaysayan upang muling bigyang daan ang pagkakamulat at pagbalikwas ng sambayanan.

Ginagamit ng kasalukuyang rehimen ang lahat ng kanyang makinarya para sugpuin ang mga umusbong na armado at di armadong paglaban ng bayan. Nangunguna pa rin sa pagpapatupad nito ang NTF-ELCAC bitbit ang Anti-Terror Law para gamitin laban sa mga progresibo at kritiko ni Marcos Junior para bansagan silang mga terorista. Binibigyang matwid nito ang pagiging ligal ang karahasang-militar.

Sa harap ng lumalalang krisis sa ekonomya at pulitika sa bansa, kunan natin ng aral ang dakilang paglaban ng mamamayan limang dekada na ang nakararaan. Gawin nating isang paaralan ang mga lansangan, pabrika, komunidad at kanayunan para ilantad ang kabulukan ng mga Marcos at Batas Militar. At sa pagkakatuto ng mamamayan, maniningil sila nang mahal para pagbayarin ang mga Marcos sa kanilang mga kasalanan. #

Tama na ang isang Marcos! Never Again to Martial Law!