Tula Para kay Ka Molly

Kalakip ang isang tula sa parangal para kay Angelika “Ka Molly” Villalon, isang dating kabataang taong simbahan na piniling maglingkod sa masa sa pinakamataas na anyo ng pakikibaka bllang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. Isa syang huwarang bayani ng masa na isinapraktka ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa bayan. Nagtapos ng Physical Therapy, si Ka Molly ay nagsilbing doktor ng mga magsasaka, katutubo at lahat ng aping masa na kanyang pinaglingkuran at minahal sya. Doktor na nalalapitan ng 24/7 at higit lalong libre ang serbisyo.

Noong Hunyo 26, kabilang si Ka Molly sa mga martyr ng Pantabangan 10 na nalagay sa depensibang laban. Nilapastangan ng pasistang rehimeng US-Marcos II—sa tahasang paglabag sa pandaigdigang makataong batas at ng CARHRIHL—ang kanilang mga labi. Ang kanilang buhay na inialay sa masa ng Gitnang Luson ay higit na mabigat pa sa bundok ng Sierra Madre.

Pinakamataas na pagpupugay kay Ka Molly at sa Pantabangan 10 mula sa Christians for National Liberation! Mga bayaning rebolusyonaryo ng sambayanang Pilipino!

____

Mensahe ng Parangal para kay Molly ni Maya

Hunyo 2024

Sa pagsilip ko sa iyong pagkahimlay
… malayo ang itsura mo sa balinkinitan at magandang ikaw na una kong nakilala
… magang mukha, lumaking katawan dahil pinabayaan ka sa ulan at bukas na espasyo

Hindi tao ang gumawa sa iyo nito—mga halimaw.
Wala ni gatiting na hibla ng pagkatao sa kanila.

Isa ka sa mga kabataang tahimik at mahiyain noon.
Bihira kang magsalita
Nakatago minsan sa likod ng tatay mo habang kayo ay nagtutuksuhan o nag-aasaran

Tahimik ngunit malalim

Minsan naisipan mong sumama sa pagbisita sa mahirap na komunidad
Kalaunan nagpasya kang bumalik sa komunidad dahil sa puso mo alam mong higit ka nilang kailangan

Hindi siguro naging mahirap ang magpasya para sa iyo
Alam kong lumaki kang nakita ito sa iyong mga mga magulang
Hindi naging mahirap sa yo ang magpasya dahil pinalaki ka ng tama
Ipinakita sa yo ng mga taong nakapaligid sa iyo kung paano magpahalaga sa kapwa lalo na sa mga aba

Hinanap mo ang mukha ng katarungan at kapayapaan sa komunidad na pinuntahan mo hindi mo ito nakita kaya’t

Sinamahan mo silang hanapin ito.
Mahirap man ang daan pero buo ang loob mo.

Sinamahan mo sila—nakipamuhay at nakihalubilo

Hindi mo sila iniwan sa mga panahong kailangan ka nila. At alam ko buong puso kang tinanggap at niyakap ng komunidad na iyong pinaglingkuran.

Maganda ang mga patotoong narinig ko tungkol sa iyong naging gawain… patunay na isa kang mabuting tao, nag alay ng panahon at oras upang magturo, manggamot,

Naging kasama ka at kaibigan sa madami
Naging guro at magulang din sa mga bata at kabataan

Naipamuhay mo ang totoong diwa ng misyon. Ang tunay na pakikiisa at pakikipagsanib
… ng katauhan at kaluluwa
… ng diwa at kamalayan
… ng puso, isip at katauhan
… sa salita at gawa
… pighati at saya
… sa pagtataguyod ng pag-asa sa gitna ng dilim at kawalan

Ipinagdiwang mo buhay nilang kapos ngunit puspos ng pag ibig at biyaya
Ipinagdiwang mo ang kanilang lakas at dunong
Ipinagdiwang mo ang kanilang tapang at determinasyon

Hindi pangkaraniwan ang iyong naging pagpapasya at resolba
Hindi ka pangkaraniwan sa gitna ng karaniwan

Araw araw kang mabubuhay sa aming puso, magsisilbing bituing tatanglaw sa gabing madilim

Araw araw kang mabubuhay sa gitna ng mga komunidad na sinamahan mo—ang diwa ng iyong pakikipagisa sa kanila ay magiging inspirasyon upang sila ay patuloy na magsikhay na hanapin ang mukha ng mailap na katarungan

Mabubuhay ka sa katauhan ng iba pa na tulad mo ang layon ay maglingkod at makiisa sa kanilang pinakaaba.

Pinakamataas na pagpupugay! Hindi ka namin malilimutan. Mahal ka namin.

Tula Para kay Ka Molly