Articles tagged with Marcos Cha-cha

Paigtingin ang pakikibakang bayan laban sa chacha! Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!
March 02, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Kaisa ng mamamayang Pilipino ang NDFP-ST sa kanilang pakikibaka para tutulan ang charter change (chacha) na pinapakana ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II. Ikinalulugod ng NDFP-ST ang pagbubuklod ng mga oposisyon, kritiko, taong simbahan, progresibo at makabayang organisasyon upang palawakin at konsolidahin ang lakas ng bayan para labanan at pigilan ang chacha. Marapat na buong kasigasigan […]

Malawak na alyansang anti-chacha, magpoprotesta sa ika-38 anibersaryo ng Pag-aalsang EDSA
February 16, 2024

Nagtipon kahapon, Pebrero 15, ang mga organisasyon at indibidwal sa ilalim ng No to Chacha Network para ipahayag ang plano nitong magsagawa ng malawak at malaking rali sa ika-38 anibersaryo ng EDSA Uprising sa Pebrero 25. Hinikayat nila ang mamamayang Pilipino na maglunsad ng pagkilos saan man sa Pilipias sa Pebrero 25. Sa Maynila, magtitipon […]

Malawakang kampanya kontra-chacha, inilunsad ng mga taong-simbahan sa Negros
February 11, 2024

Inilunsad ng One Negros Ecumenical Council (ONE-C) ang isang malawakang kampanya laban sa charter change o chacha kahapon, Pebrero 10, sa St. Joseph the Worker Parish Church of the Iglesia Filipina Independiente (IFI) sa Bacolod City. Kabilang sa mga nagsalita sa programa sina Rep. Neri Colmenares, pinuno ng Bayan Muna, at dating gubernador ng Negros […]

Mga manggagawa, kinontra ang chacha ng Senado
February 06, 2024

Kasama sa mga nagprotesta laban sa pakanang charter change sa harap ng Senado kahapon, Enero 5, ang mga manggagawa sa pangunguna ng Kilusang Mayo Uno (KMU). Itinaon ang pagkilos sa pagdinig sa Resolution of Both Houses No. 6 na naglalayong baguhin ang mga probisyon sa ekonomya ng Konstitusyong 1987. “Dismayado ang mga manggagawa sa buong […]

Labanan ang makadayuhan at anti-mamamayang Cha-Cha at huwad na People’s Initiative! Isulong ang tunay at makabuluhang interes ng mamamayang Pilipino!
February 05, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Batangas | Gliceria Marella Rosal | Spokesperson |

Umabot na sa Batangas ang “people’s initiative” na binabalahura at ginagamit ngayon ng mga alipores ni Marcos Jr upang baguhin ang konstitusyon ng papet na Republika ng Pilipinas. Sa halip na matapat na paliwanagan hinggil sa tunay na layunin ng papeles na pinapipirmahan, tinatakot o di kaya’y nililinlang ang mamamayan sa pagsasabing para ito sa […]

Mga negosyante, kinontra ang Marcos cha-cha
March 25, 2023

Naglabas ng pinag-isahang pahayag noong Marso 24 ang anim na samahan ng lokal na mga negosyante laban sa charter change na itinutulak ng rehimeng Marcos Jr. Ayon sa kanila, mas mabuting gastusin ni Marcos ang pondong nakatakdang gastusin sa Constitutional convention o Con-con sa mga programang “maka-masa.” Kabilang sa mga pumirma sa pahayag ang Makati […]