Alyansa para ipabasura ang SIM registration, inilunsad

Nagtipun-tipon kahapon sa Quezon City ang mga eksperto sa komunikasyong digital, tagapagtaguyod ng karapatang-tao, at iba pang grupo para ilunsad ang isang network na magkakampanya para ipabasura ang SIM Card Registration.

Ipinasa ang batas para rito noong Oktubre at sisimulan na ang pampublikong pagidinig kaugnay ng implementing rules and regulations nito sa Disyembre 5.

Sa pagtitipon, inihayag ni Tinay Palabay ng grupong Karapatan ang pangamba nila sa paggamit sa naturang batas para sa surveillance o paniniktik. Ayon kay Palabay, “ang SIM Card Registration ay malinaw na halimbawas ng pagsisikap ng gubyero na…magtatag ng isang lehitimong pamamaraan ng mass surveillance.”

Sinang-ayunan ito ni Len Olea ng National Union of Journalists of the Philippines. “Ang aktibong pagmomonitor sa mga mamamahayag ay magkokompromiso sa kalayaan sa pagpapahayag at seguridad ng mga mamamamhayag,” paliwanag niya. Idiniin pa niya na nakababahala ito laluna sa harap ng rekord ng Pilipinas bilang pinakanakamamatay na bansa para sa mga mamamahayag.

Binatikos naman ni Cleng Julve ng AGHAM, ang sinasabi ng gubyerno na pangangailangan para sa ganitong batas. Aniya, napatunayan nang hindi epektibo ang SIM registration sa pagsugpo sa mga krimeng may kaugnayan sa text.

Para sa grupong Computer Professionals’ Union, idiniin nila na ang sapilitang pagrerehistro ay magsasapanganib sa data privacy ng milyun-milyong gumagamit ng SIM Card dahil maaaring magkaroon ng data leak at pag-atake rito.

Pinirmahan ni Marcos Jr ang SIM Registration noong Oktubre 10 at kung hindi mahadlangan ay magiging epektibo sa darating na December 27. Simula sa naturang araw, kakailanganin nang irehistro ang mga bibilhing SIM Card at dapat maiparehistro sa loob ng 180 araw ang lumang mga SIM Card. Kung mabubuo na ang IRR, sisimulang ipatupad ang pagpaparehistro sa Disyembre 28.

Ayon sa Junk SIM Reg Network, patuloy na ipananawagan ng mga grupo ang pagbabasura sa batas. Makikibahagi rin ang grupo sa talakayan at pagdinig ng implemeting rules and regulations sa Disyembre 5 na sasabayan nila ng protesta sa upisina ng National Telecommunications Commission.

AB: Alyansa para ipabasura ang SIM registration, inilunsad