Laban ng mga manggagawa sa Harbour Centre

,

NAGLUNSAD NG PROTESTANG “Black Valentines Day” ang mga kasapi ng Unyon ng mga Manggagawa sa Harbour Centre sa pyer ng Manila noong Pebrero 14 para batikusin ang kawalang puso ng kapitalistang si Reghis Romero, may-ari ng Manila Harbour Centre (MHC). Ito ay para igiit na ibalik ang 253 manggagawa at lider-unyon na tinanggal ni Romero sa kumpanya noong Enero 6. Inempleyo ni Romero ang mga manggagawa bilang kontraktwal sa pamamagitan ng ahensyang Grasials Corp.

Binatikos din ng mga manggagawa ang hindi pagsunod ni Romero sa kautusan ng Department of Labor and Employment para sa regularisasyon ng 378 manggagawang kontraktwal.
Naparalisa ang paglabas-masok ng mga kargamento sa pwerto sa dalawang oras na piket ng mga manggagawa.

Laban ng mga manggagawa sa Harbour Centre