Makitawhanong dalan alang sa bakuna, gisiguro sa PKP

,

Gisiguro sa Partido Komunista ng Pilipinas sa publiko nga maggahin kini og makitawhanong agianan alang sa mga bakuna batok sa Covid-19 alang sa luwas ug paspas nga pagbyahe niini sa mga sona ug baseng gerilya. Nagsubay ang Bagong Hukbong Bayan sa prinsipyo niini nga tahuron ang tanang makitawhanong paningkamot nga maghatag og kaayuhan sa katawhan.

Hugot nga gisugyot sa Partido nga ang transportasyon, distribusyon ug kampanyang pagbakuna batok sa Covid-19 ilabina sa mga suuk nga lugar pagabuhaton sa International Committee of the Red Cross, nga adunay mga ginsakpan nga gibansay ug igong pasilidad aron ipahigayon ang maong mga misyon.

Gisugyot usab sa Partido nga dili mogamit og mga sakyanan sa militar sa pagbyahe sa mga bakuna, ilabina kadtong walay hustong marka ug nagkarga og armadong mga sundalo.

Sa karon, wala pay miabot ni usa sa gisaad nga bakuna ni Duterte. Natanggong ang mga bakunang maggikan unta sa World Health Organization tungod sa wala napasa nga usa ka rekisitong balaod. Dinhi na lang nagsalig ang Pilipinas tungod kay gihakop na sa adunahang nasud ang mayorya sa suplay sa bakuna sa kalibutan.

Imbes nga tigumon ang rekurso ug sigurohong mabakunahan ang prayoridad nga mga sektor, ginatukmod sa rehimen nga mag-iya-iya ang mga lokal nga gubyerno, pribadong kumpanya ug mga parmasiya. Magresulta kini sa labing dili patas nga distribusyon.

Makitawhanong dalan alang sa bakuna, gisiguro sa PKP