Mental nga kahimsog sa mga bata, apektado naMental nga kahimsog sa mga bata, apektado na

,

Ang dili haum nga blended learning miresulta sa dili maantus nga kabug-aton sa hunahuna sa nagkadanghang ihap sa mga bata. Sukad nga gisugdan ang ingon niining sistema, anaa na sa 18 ka batan-on ang nabalita nga nagpakamatay tungod sa kalisud sa mga modyul, sa kawalay sistema sa suporta ug hinay o kawalay akses sa internet.

Pinakaulahi dinhi ang kaso sa usa ka 10-anyos nga bata sa Catanduanes nga nagpakamatay niadtong Pebrero 17 human napresyur sa dili matubag nga modyul.

Imbes na sulbaron kini, mibalibad na hinuon ang DepEd nga adunay kalambigitan sa mga insidente sa pagpakamatay ang palpak niining programa.

Samtang, giulan og reklamo niadtong Pebrero 17 ang plano sa DepEd nga pagpalungtad sa klase og duha pa ka semana.

Mental nga kahimsog sa mga bata, apektado naMental nga kahimsog sa mga bata, apektado na