Programang pangbarangay sa NTF-ELCAC, gipangwartahan sa militar

,

Sama sa E-CLIP, “balik-pusil” ug uban pang programang pangkontra-insurhensiya, sigurado nga pahimuslan sa mga upisyal sa militar ang gigahing ₱16.4 bilyong pondo sa Barangay Development Program (BDP) sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Ang maong programa puno sa mga purohan alang sa korapsyon sa porma sa mga kikbak gikan sa mga proyektong imprastruktura sa suuk nga mga sityo ug barangay.

Gipanghinambog sa NTF-ELCAC nga “ihimulag” sa BDP ang mga mag-uuma sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Igahin kuno niini ang pondo sa konstruksyon sa mga kalsada, pagtukod og eskwelahan, patubig ug sentrong panglawas, ug programang sanitasyon ug reporestasyon. Daghan na ang ingon niining mga proyekto sa milabayng mga rehimen apan wala ni usa ang naghatag og kausaban sa kinabuhi sa masa. Ang maong mga proyekto nagamugna lamang og ilusyon sa kausaban tungod kay wala niini ginatubag ang malukpanong kalisud, kagutom, pagpangdaugdaug ug pagpahimulos nga gibunga sa kawalay kaugalingong yuta sa mga mag-uuma. Sama sa unang mga programa niini, walay dalang kausaban sa batakang sosyo-ekonomikong kahimtang sa katawhan ang BDP.

Mas lutaw sa BDP ang korapsyon. Ang pinakadakung bahin sa pondo niini gigahin sa Davao City nga adunay 82 ka barangay nga langkob sa programa. Misunod dinhi ang Bukidnon, Davao de Oro, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Iloilo, Misamis Oriental ug North Cotabato. Kining tanan anaa sa Mindanao, gawas sa Iloilo. Halos katunga sa pondo sa BDP pagatungaon lamang sa duha ka rehiyon—Rehiyon 11 ug Rehiyon 13. Ang nahabilin pagabahinbahinon sa 12 rehiyon.

Nalimpyohan na kuno sa impluwensya sa BHB ang mga barangay nga gahinan sa pondo. Apan matud sa datos nga gipagawas sa Ang Bayan, sukad 2020, adunay dili moubos sa 100 ka armadong engkwentro nga nahitabo sa mga barangay nga gipunting sa NTF-ELCAC.

Nabutyag nga ang ₱20-milyong alokasyon kada barangay paghatag lamang sa patas nga kikbak sa mga lokal nga upisyal. Sukwahi kini sa pamahayag sa NTF-ELCAC nga nakabase ang ilang listahan sa panginahanglan sa mga barangay samtang lainlain ang panginahanglan sa matag usa. Ingonman, managlahi ang mga populasyon niini. Resulta niini, adunay dakung gintang sa distribusyon sa pondo sa BDP gikan ₱457 kada residente sa pinakadakung barangay hangtud ₱181,818 sa pinakagamay nga barangay.

Aron depensahan ang programa, giduso sa NTF-ELCAC nga ang mga proyekto naggikan sa makuting pagtoon ug multisektoral nga mga konsultasyon. Apan mismong si Sara Duterte, meyor sa Davao City, ang napugos nga magsulting wala siya gikonsulta kalabot sa maong mga proyekto. Gihimo niya ang pagbalibad human gikwestyon ang ₱1.64-bilyong alokasyon sa iyang syudad, nga 40% sa ₱4.3 bilyon nga gigahin sa tibuok rehiyon sa Davao. Tin-aw ang pagsapaw sa NTF-ELCAC sa sibil ng burukrasya ug mga lokal nga upisyal.

Binuang ang pamahayag sa NTF-ELCAC nga 15% sa pondo sa BDP ang igahin sa pagtukod og mga eskwelahan (₱3 milyon kada barangay). Kung lantawon ang datos sa Department of Education, 216 sa 822 ka barangay nga anaa sa listahan ang aduna nay eskwelahan.

Sa Rehiyon 11, kung asa nahatag na ang unang hugna sa ₱4.3 bilyong pondo alang sa BDP, 89 sa mga barangay dinhi ang aduna nay eskwelahan. Lakip dinhi ang siyam ka eskwelahan sa Malabog, Davao City; unum ka eskwelahan sa Colosas, Davao City; tiglima ka eskwelahan sa Barangay Kingking, Pantukan, ug mga barangay sa Tamugan ug Malamba sa Davao City; ug upat ka eskwelahan sa Suawan, Davao City. Dugang pa, sa maong listahan sa mga barangay sa Rehiyon 11, adunay 13 ka barangay nga adunay dili moubos sa tigtulo ka eskwelahan; 18 ka barangay nga adunay tigduha ka eskwelahan, ug 52 ka barangay nga adunay tig-usa ka eskwelahan.

Sa 82 ka barangay nga lakip sa BDP sa Davao City, 70 (o 85%) ang aduna nay eskwelahan, kung asa adunay 65 ka barangay nga adunay usa hangtud tulo ka eskwelahan, ug upat ka barangay nga adunay duha ka eskwelahan ug usa ka barangay nga adunay siyam ka eskwelahan.

Programang pangbarangay sa NTF-ELCAC, gipangwartahan sa militar