Dihang gitagbaw sa diktador ang iyang mga halimaw

,

Hangtud sa nahabiling mga bulan sa upisyal nga termino ni Rodrigo Duterte, nagpadayon ang pagpabor niya sa iyang armadong mga ginsakpan, ilabina sa Armed Forces of the Philippines (AFP). Ang sagad niyang tawagong “akong mga sundalo” sa matag pagbisita sa mga kampo, paghulhog kanila nga mopatay ug manglugos, ug bisan sa pagprayoridad nga mabakunahan. Nanguna usab sa mga pabor ni Duterte ang pagtagbaw kanila sa kwarta ug gahum.

Isip nag-unang haligi sa iyang teroristang paghari, subsub ang pagpadaku ug pagpakusog ni Duterte sa militar ug pulis. Kapin-kun-kulang 400,000 ang kasamtangang ihap sa mga sundalo ug uban pang ginsakpan sa seguridad. Aduna lang kini 347,000 niadtong nagsugod pa lang si Duterte sa pagkapresidente. Ingonman, gipadaku ang ihap sa mga CAFGU, nga target pang padaghanon sa rehimen hangtud 79,000 sukad niadtong 2020. Niadtong 2015 anaa lamang sa 56,000 ang ihap sa mga paramilitar. Sa kasamtangan, adunay 190 ka heneral ang AFP ug 146 ang Philippine National Police (PNP).

Ang pagpadaku sa militar gitukmod sa desperasyon ni Duterte nga puuhon ang armadong rebolusyon. Niadtong 2016, ang Philippine Army nga maoy pinakadakung sangay sa AFP, aduna lamay 81,000 ka ginsakpan nga nabahinbahin sa 87 ka batalyong pangmaniobra. Gideploy niadtong Oktubre 2017 ang 88th IB isip una sa dugang nga 20-35 ka batalyon nga target nga tukuron ni Duterte. Ang 99th IB, usa sa mga pinakabag-ong batalyon, ang nakaistasyon karon sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija.

Pondo ug mando sa US

Nahimong dali ang pagtuman ni Duterte sa iyang plano tungod kay gipondohan kini sa US. Sukad 2016-2019, midawat ang rehimen og ₱27.2-bilyong ayudang militar. Lakip dinhi ang ₱13.1-bilyong kantidad sa mga armas ug gamit militar. Ginahulat pa sa rehimen ang dugang nga ₱9.8-bilyong ayuda para sa kasamtangang tuig.

Lakip sa gipondohan sa US ang pagtukod sa 11th ID niadtong 2018 nga milangkob karon sa mga isla ug kadagatan sa Sulu ug target dugangan pa og 4,500 ka personel. Kabahin sa dibisyon ang 1st Brigade Combat Team (BCT) sa Philippine Army nga nakasubay sa istruktura ug direktang ginaarmasan sa US. Naga-opereyt kini isip yunit nga kumpleto sa suportang pangkahanginan, mga kanyon, armored personnel carrier ug uban pa. Ang 11th ID ug mga BCT ginadirehe sa militar sa US sa takuban sa lain-laing pagbansay-militar.

Lakip usab sa mga bag-ong gitukod sa yunit ang Cyber Battalion sa militar aron manguna sa mga pag-atake gamit ang internet.

Subay sa pakighigalaay ni Duterte sa China, nakadawat usab ang AFP og mga ayudang militar gikan sa China. Lakip dinhi ang 6,000 ripleng Norinco niadtong 2016. Kabahin sa pakigribalan sa China sa US, subsub usab ang paningkamot sa China nga makaangkon og kusog nga impluwensya sa mga upisyal sa AFP aron kontrahon ang kontrol dinhi sa US. Makita nga aduna na usay siak sulod sa AFP nga mipaling sa China, nga nagtoo sa misulbong nga gahum sa China sa rehiyon, o di kaha mga nakabenepisyo sa kikbak sa maanomalyang mga kontrata sa gubyerno ug napaburan sa negosyo sa mga sindikato sa droga ug ismagling.

Ganti sa mga berdugo

Gikan 2016, gipaburan ni Duterte nga patas-an ang sweldo sa iyang mga sundalo ug pulis. Napabilin niya ang ilang suporta sa dobleng pagdaku sa binulan sa mga kasagarang sundalo hangtud sa mga heneral. Mas daku og ₱6,000 ang gintang sa kasagarang suhulan sa bag-ong sundalo (₱29,668) sa bag-ong mga magtutudlo sa mga pangpublikong eskwelahan. Nakalansang pa gihapon sa ₱22,000-₱24,000 ang binulan sa mayorya sa mga bag-ong naempleyong mga nars. Gipatuman ang pagsaka sa batakang sweldo aron maagni ang mas daghang rekrut. Luyo niini, wala pa gihapon naabot sa mga sangay sa AFP ang target nga ihap sa rekrutment.

Nagadawat ang mga sundalo ug pulis sa klase-klaseng alawans ug benepisyo alang sa pagkaon, uniporme, pabalay ug uban pa. Aduna pay laing bayad ang pagsalmot sa operasyon ug pagkalambigit sa armadong panagsangka. Mas taas ang ilang take home pay o sweldo tungod kay wala sila nagahulog og pensyon, dili sama sa uban pang empleyado sa gubyerno.

Nagadawat og laing allowance ang mga upisyal. Binulan nga ginahatagan ang mga kapitan og ₱7,000 samtang ₱35,000 sa pinakataas nga ranggong heneral. Wala pay labot dinhi ang mga ganti sa mga sundalong gitanyagan sa bisan unsang medalya, nga mamahimong mokabat sa ₱100,000 kada bulan.

Apan kining tanan gamay nga kantidad lamang kumpara sa mas dakung ganti sa mga heneral bugti sa pakig-alayon sa diktador. Ginabutang sila ni Duterte sa mga yaweng pusisyon sa gubyerno human magretiro. Paborito niyang hatagan og pusisyon ang mga heneral nga kanhing nadeploy sa Davao. Nahimutang ang mga kanhing upisyal sa dili moubos sa 12 ka pusisyon sa gabinete, gawas pa sa mga anaa sa ubos nga pusisyon.

Nalublub sa pondo sa katawhan ang mga heneral ug uban pang upisyal. Sa pagpalingkod ni Duterte iya dayong gikontrol ang Bureau of Customs (BOC) aron paspas ang pagsulod sa nasud sa iligal nga droga ug mga kontrabando. Dihang nabulilyaso ang gipalusot sa kanhing hepe sa BOC nga si Nicanor Faeldon nga ₱6.5-bilyong kantidad sa shabu, duha ka kanhing heneral pa gihapon ang magkasunod nga gipuli kaniya.

Parehong mga kanhing upisyal sa militar ug pulis usab ang tulo ka magkasunod nga gibutang sa Bureau of Corrections aron makontrol ang produksyon sa mga druglord nga padayon nga naka-opereyt gikan sa sulod sa presuhan.

Niadtong 2017, gitoohang minilyon ang gibulsa sa kaalyadong mga heneral ni Duterte sa maanomalyang pagpalit sa duha ka barkong iggugubat sa Philippine Navy. Mismong si Duterte ang lambigit sa korapsyon sa ₱16-bilyong kantidad sa kontrata. Ang mga ginsakpan niyang heneral usab ang nakabenepisyo sa pagsisante kuno sa karibal nga mga upisyal sa ngalan sa kunuhay gyera kontra-korapsyon ug “gyera kontra-droga.”

(Ipagula sa sunod nga isyu ang ikaduhang bahin.)

Dihang gitagbaw sa diktador ang iyang mga halimaw