Krisis ug kumpetisyon sa industriya sa semiconductor

,

Ang industriya sa semiconductor ang usa sa anaa sa sentro karon sa nagkagrabeng imperyalistang panagbangi tali sa mga higanteng kapitalistang US ug China. Ang retorika sa “gawasnong pamatigayon” napadaplin atubangan sa direktang interbensyon sa mga imperyalistang estado sa pag-apas nga makontrol ang produksyon ug distribusyon sa maong yaweng produktong pangteknolohiya.

Ang maong panagbangi kabahin sa padayon nga nagkakusog nga kumpetisyon tali sa mga higanteng monopolyong kapitalista. Tataw dinhi dili lang ang kumpetisyon sa teknolohiya sa produksyon, kundi labaw pa, sa paggamit sa gahum sa pulitika ug kusog militar aron pig-oton ang mga kaaway. Ginasalamin niini ang grabeng krisis sa kalibutanong sistemang kapitalista kung asa tataw ang anarkiya sa produksyon ug sobrang produksyon, paglamon sa mga higante sa mas gagmayng kapitalista ug nagkagrabeng pagpahimulos sa mga mamumuo.

Ang industriya sa semiconductor

Ang mga semiconductor ang usa sa pinakayaweng pyesa sa mga produktong elektroniko. Ginatawag usab kining IC (integrated circuit), electronic chip o microchip. Ang katakus nga kontrolon ang daloy sa kuryente sa hilabihan ka gamay nga circuitry (alambre o wire) ang gigamit aron kontrolon ang (o magsilbing “utok”) sa mga kompyuter, smartphone, hard drive, telebisyon, kamera ug bisan mga “haytek” nga gamit sa balay, modernong sakyanan, mga drone, mga kagamitang militar ug daghan pang uban.

Adunay tulo ka klase sa kumpanya sa industriya sa semiconductor: adunay mga nakapokus sa pagdisenyo sa circuitry sa chip (sama sa Qualcomm ug Nvidia); adunay nakapokus sa aktwal nga pagmanupaktura o produksyon (sama sa Taiwan Semiconductor Company o TSMC ug Semiconductor Manufacturing International Corporation o SMIC); ug adunay nagadisenyo ug nagamanupaktura (sama sa Intel ug Samsung).

Niadtong 2020, nag-una sa merkado sa semiconductor ang Samsung Electronics (South Korea), Intel (US) ug TSMC (Taiwan). Walo sa maong nag-unang kumpanya ang gikan sa United States. Ang pinakadakung kumpanyang Chinese anaa sa ika-19 nga pwesto.

Pero ang pinakadakung kumpanyang aktwal nga nagamanupaktura sa semiconductor ang anaa sa Asia. Anaa sa Taiwan ang 63% sa kinatibuk-ang suplay sa semiconductor, sa pagpasiugda sa TSMC nga nagasuplay sa 51.5% sa semiconductor sa tibuok kalibutan. Gikan usab sa South Korea ang 18% sa suplay ug gikan sa China ang 5-6%.

Gitugaw karon ang lain-laing natad sa kapitalistang produksyon sa kanihit sa suplay sa semiconductor. Nagsugod ang maong kanihit niadtong ulahing bahin sa 2020 tungod sa kalit nga pagsaka sa presyo sa mga kompyuter ug uban pang himang elektroniko uban sa mga pag-usab sa estilo sa kinabuhi ug pagpanginabuhi bunga sa pandemya. Bunga usab kini sa subling pagsikad sa produksyon sa mga sakyanan nga walay pasiunang order sa suplay human ang pipila ka bulang nagsara tungod sa paghinay sa merkado atubangan sa pandemya. Aduna usay kakulangon sa suplay sa semiconductor tungod kay gibawalan sa US ang SMIC, ang pinakadakung prodyuser sa microchip sa China, nga magbaligya og semiconductor sa mga kumpanyang Amerikano.

Usa sa pinakanaapektado sa kakulangon sa suplay sa semiconductor mao ang produksyon sa mga sakyanan. Gibanabanang mokabat sa 2.5 milyong sakyanan ang wala namanupaktura sa unang katunga sa 2021 tungod sa problema sa suplay. Naapektuhan usab ang produksyon sa bag-ong mga kahimanang elektroniko.

(Ipagula sa sunod nga isyu ang ikaduhang bahin.)

Krisis ug kumpetisyon sa industriya sa semiconductor