Mga protesta

,

75 ka tuig sa neokolonyalismo. Naglunsad og usa ka raling pinakilab ang gatusan ka kabatan-onan atubangan sa Embahada sa United States sa Pasay City niadtong Hulyo 4. Sa pagpanguna sa League of Filipino Students, giduso sa mga kabatan-onan ang pagpabasura sa Visiting Forces Agreement, Enhanced Defense Cooperation Agreement ug sa tanang dili patas nga mga kasabutan ug tratado tali sa duha ka nasud. Gikundena usab nila ang dayag nga pagpakaitoy sa rehimeng Duterte sa US ug pagbaligya sa soberanya sa nasud.

Protestang Pride. Nagtapok ang mga LGBTQ+ ug ilang mga tigsuporta sa Bantayog sa mga Bayani, Quezon City niadtong Hunyo 26 isip pagsaulog sa Pride Month o bulan sa pag-ila sa mga katungod sa LGBTQ+ ug pagbatok sa diskriminasyon. Gipasiugdahan ang protesta sa Bahaghari ug Metro Manila Pride. Naglunsad usab og protestang pride ang mga organisasyon sa Pampanga ug Laguna.

Anti-Terrorism Law, ibasura. Nagprotesta ang mga nasudnon-demokratikong organisasyon niadtong Hulyo 6 atubangan sa Korte Suprema sa Padre Faura, Manila City aron iduso ang pagbasura sa Anti-Terror Law sa rehimeng Duterte. Unang katuigan sa mapanumpuong balaod niadtong Hulyo 3 ug nagpabiling wala pay tubag ang Korte Suprema sa mga petisyon batok niini.

Mga protesta