Pagpanghulhog ug pagpanulsol sa US og gyera sa Ukraine

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Niining milabayng mga semana, gipaarangkada sa imperyalistang US ang pagpanghulhog ug pagpanulsol sa Ukraine sa tinguha niining dagkutan ang usa ka armadong panagbingkil ug gyerang proxy sa Russia. Kakunsabo ang dagkung midya sa Amerika ug ang industriya sa militar, gipaypayan niini ang hulga kuno sa usa ka “umalabot nga pagpanakop” sa Russia sa Ukraine aron hatagag rason ang nagkadakung gasto sa militar ug pakusgon ang baligya sa mga armas iggugubat.

Sugod miaging tuig, ginahulhugan na sa US ang Russia pinaagi sa pagduso niini nga ipamyembro ang Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) ug sa pagmaniobra aron kontrahon ang komersyal nga operasyon sa Russia sa natural gas pipeline na Nord Stream 2. Ginabubuan karon og armas ang papet nga gubyerno sa Ukraine aron sulungon ang Donetsk People’s Republic ug sa Luhansk People’s Republic sa rehiyong Donbass (espesyal nga rehiyon sa kasadpang Ukraine nga may populasyong Russian) aron hulhugan ang armadong interbensyon sa Russia.

Direktang hagit sa Russia ang pagduso sa papet nga rehimen sa US sa Ukraine nga ipamyembro ang nasud sa NATO, ang alyansang militar nga gipangulohan sa US. Gitugutan niini ang US ug mga alyadong militar niini nga magpusisyon og tropa, tangke, misayl ug uban pang himang militar duul sa mismong utlanan sa Russia. Ang paglakip sa Ukraine sa NATO dugang sa kutay sa mga base militar sa US nga kasamtangang nakaplastar sa Alaska (estado sa US), Poland, Romania ug uban pang mga nasud nga nagpalibot sa Russia.

Atubangan sa mga pagpanulsol sa US, nagpusisyon ang Russia og mga tangke ug gibanabanang 100,000 ka tropa sa kasadpang utlanan niini sa Ukraine, ingonman sa habagatang Belarus, nasud sa amihanang Ukraine, kung asa aduna kiniy base militar. Kabahin kini sa pulitikanhon ug diplomatikong taktika sa Russia aron kontrahon ang pagpamig-ot sa US. Ginaduso sa Russia ang bag-ong negosasyon aron subling palig-onon ang kanhing mga kasabutan nga naglangkub sa rehiyon sa Donbass, tin-aw nga pagdili sa pasidlakan nga ekspansyon sa NATO sa Ukraine ug uban pang mga nasud, ug pagdili sa mga intermediate-range nga misayl sa US ug NATO sa mga nasud nga anaa sa langkub sa distansyang kayang moatake sa Russia.

Pipila ka semana na nga ginasangyaw sa US ang gyera aron hatagag rason ang pagbubu og ayudang militar ug pakusgon ang baligya sa armas sa Ukraine. Laraw sa kongreso sa US nga triplehon ang ayudang militar sa Ukraine karong tuiga ngadto sa $1.2 bilyon lakip ang kapin $500 milyong kandidad sa “foreign military financing” aron mabaligya ang sobrang mga armas, $200 milyong kantidad sa awtorisasyon sa presidente sa US nga magbalhin og mga himang militar gikan sa bodega sa US padulong sa pwersang militar sa ubang nasud, ug uban pang mga lakang.

Dugang pa dinhi, gitugutan na sa US ang mga alyado niini sa NATO nga Estonia, Latvia ug Lithuania nga magpadala og mga armas nga hinimo sa US sa Ukraine.

Ang labing makapahimulos sa pagpanghulgog og gyera sa US mao ang dagkung industriya sa militar ug ang ahensya sa depensa sa US nga gigahinan sa wala pa hitupngi nga $768 bilyong badyet alang sa 2022. Human miatras gikan sa Afghanistan, nangita ang imperyalistang US og pagadagkutan nga malanatong armadong panagbangi kung asa pwede niining ibubu ang sobrang armas ug mapaduso ang produksyon sa mas daghan pang armas.

Ginapaantus ang katawhan sa Ukraine sa inter-imperyalistang panagbangi tali sa US ug sa mga alyado niini sa NATO, ug Russia. Kinahanglang magpukaw, mag-organisa ug magpalihok sa katawhan ang mga progresibo ug rebolusyonaryong pwersa sa Ukraine ug sa tibuok kalibutan aron iduso ang pagtapos sa pagpanghulhog ug pagpanulsol sa US og gyera sa Ukraine. Kinahanglang maghiusa ang katawhan sa tibuok kalibutan ug iduso sa mga imperyalistang gahum nga magnegosasyon ug malinawong sulbaron ang ilang mga panagbangi.

Pagpanghulhog ug pagpanulsol sa US og gyera sa Ukraine