‘Bumalikwas’, bagong awit ng NPA-Batangas

Inilalabas ng Artista at Manunulat ng Sambayanan-Timog Katagalugan (ARMAS-TK) ang “Bumalikwas“, unang awit sa buong album na ilalabas sa pagtatapos ng taong 2023.

Ang Bumalikwas ay orihinal na komposisyon ng Pulang Bandila-Eduardo Dagli Command-NPA Batangas na isinaayos ng ARMAS-TK.

Lyrics & chords: PDF

'Bumalikwas', bagong awit ng NPA-Batangas