Inihhandog ng Artista at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Komiks) Drama at Pakikibaka sa Barangay Masigla

,

Unang Kwento


DOWNLOAD

 

Ikalawang Kwento


DOWNLOAD (Colored)


DOWNLOAD (Black & White)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikatlong Kwento


DOWNLOAD (Colored)


DOWNLOAD (Black & White)

 

(Komiks) Drama at Pakikibaka sa Barangay Masigla