Likhang sining mula sa NPA-Central Luzon

,

Gawa ng isang Pulang mandirigma ng NPA-Central Luzon

Likhang sining mula sa NPA-Central Luzon