Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas)-Southern Tagalog Terorismo ng Estado (Ika'y Mahal Pa RIn Adaptation)

,

 

Download

\Terorismo ng estado

Adaptasyon Mula Sa Awit Na “Ika’Y Mahal Pa Rin”
Nina Ka Rica, Ka Tikboy at Ka Renyo

Kailangan ba na mandahas sa aming bukid?
Bukas kaya’y putok na naman ang maririnig?
Hindi pa ba magwawakas ang panliligalig
Na dulot ay takot, teror at hinagpis?

Refrain:
Sadyang walang magagawa kundi lumaban
Sa diktador, pasista at mga gahaman
Patuloy ang panghahalihaw sa kanayunan
Hinahasik puting lagim sa kalunsuran

Koro:
Bomba, kanyon, drone, mortar at istraping
Winasak nang lahat sa buhay namin
Muli’t muli kayo’y pagbabayarin
Pasista’y pabagsakin
Inutang niyong dugo sa aming bayan
Mga karapatang niyuyurakan
Hindi na dapat pa itong hayaan
Digmang bayan sa terorismo’y magwawakas

Walang kaluluwa ang tulad ninyong berdugo
Dapat na ibagsak taksil na estado
Panunupil na hatid ng mga reaksyunaryo
Ito ang tunay na mukha ng terorismo

(Ulitin ang Refrain)

Koro:
Bomba, kanyon, drone, mortar at istraping
Winasak nang lahat sa buhay namin
Muli’t muli kayo’y pagbabayarin
Pasista’y pabagsakin
Inutang niyong dugo sa aming bayan
Mga karapatang niyuyurakan
Hindi na dapat pa itong hayaan
Digmang bayan sa terorismo’y magwawakas

(Instrumental)

Bomba, kanyon, drone, mortar at istraping
Winasak nang lahat sa buhay namin
Muli’t muli kayo’y pagbabayarin
Pasista’y pabagsakin
Inutang niyong dugo sa aming bayan
Mga karapatang niyuyurakan
Hindi na dapat pa itong hayaan
Terorismo’y wakasan

(Ulitin ang Koro)

Digmang bayan sa terorismo’y magwawakas

Terorismo ng Estado (Ika'y Mahal Pa RIn Adaptation)