ni Soral Malaya Pagkamakatarungan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

 

I.
Ikaw
na sa pamumuwersa–
sapilitan kaming pinalikas mula sa aming mga tahanan;
inubos ang aming alagang hayop;
puminsala sa aming hanapbuhay;
nilustay ang aming mahalagang oras
na sana’y para sa mga araw ng pagbabanat ng buto
–LAHAT PARA SA INYONG MADUGONG GIYERA;
PERO PARA KANINO AT PARA SAAN?

II.
Ikaw
na sa pamumuwersa–
nagbabalatkayong mga anghel ng kalayaan;
sinusubo sa amin ang mabubulaklak niyong kasinungalingan habang nagbabagsak ng bomba
sa aming bayan!
–winawasak ang aming pananim sa kaingin, tubigan at pook-obrahan
–dinedeklara ang aming barrio na no man’s land,
literal na inalisan ng buhay ang aming komunidad!
–LAHAT PARA SA INYONG MADUGONG GIYERA;
PERO PARA KANINO AT PARA SAAN?

III.
Ikaw
na sa inyong nakalulunos na desperasyon–
nilustay at sinira ang
milyon milyong pera ng mamamayan;
para sa mga armas na lubhang mapangwasak;
para sa lubos na pagkagunaw
ng Demokratikong Rebolusyong Bayan;
PERO WALANG PAGSASAALANG-ALANG SA MGA SIBILYAN!

–LAHAT PARA SA INYONG MADUGONG GIYERA;
LABAN SA MASA;
PARA PANATILIHIN ANG BULOK NA SISTEMA NG NAGHAHARING-URI

PERO
NANGAHAS KA PANG KUWESTIYUNIN
ANG KATARUNGAN NG
AMING DIGMANG BAYAN?

–2024 May 23
09:11 AM
Sierra Madre

_____
*Habang sinusulat ito, patuloy na pwersahang pinalilikas ang mga tao mula sa maraming barrio sa Dipaculao tungo sa Dipaculao Complex. Hindi pa rin sila nakakabalik sa kanilang mga pananim at hayop.

*Ang mga hayop at personal na pag-aari ng masa ay inuulat na nawawala habang patuloy na ginagawang war zone ng AFP ang buong probinsya ng Aurora.

Si Soral Malaya ay Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan-Central Luzon.

Pagkamakatarungan