Dear CK...

Pakinggan ang teaser ng Dear CK, radyo programang likha ng rebolusyonaryong kilusan sa Southern Tagalog. Ilalabas ito kada dalawang buwan na magtatampok ng mga kwento ng tagumpay at paglaban ng masa at mga kasama.

Bukas ang naturang programa para sa inyong mga kwento at komento!

Dear CK...