(Video) Tunay na reporma sa lupa at pambansa-demokratikong rebolusyon

, , ,

Click here to download: Pilipino | Hiligaynon

(Video) Tunay na reporma sa lupa at pambansa-demokratikong rebolusyon