Mga protesta

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

 

Kabataan kontra badyet ng pasismo at korapsyon. Dalawang araw matapos iratsada ang pambansang badyet para sa 2024 sa Kongreso, nagprotesta ang mga estudyante sa pitong unibersidad sa Metro Manila at Iloilo City noong Setyembre 29 para kundenahin ito.

Nagprotesta rin ang mga pambansa-demokratikong organisasyon sa harap ng Kongreso noong Setyembre 26 para tuligsain ang pagwawaldas ni Sara Duterte sa pondo ng bayan at kontrahin ang paghingi niya ng confidential and intelligence funds.

Karapatan ng mga guro, ipaglaban. Bilang paggunita sa World Teacher’s Day, naglunsad ng Unity Walk mula University of Santo Tomas hanggang Mendiola sa Maynila noong Oktubre 5 ang daan-daang guro sa pangunguna ng Alliance of Concerned Teachers. Giit nilang itaas ang sweldo ng mga guro at tugunan ang pangangailangan ng sektor ng edukasyon sa bansa.

Kampuhang magsasaka sa Antipolo. Inilunsad noong Setyembre 18 ng mga magsasaka sa ilalim ng Pagkakaisa at Bukluran ng Magsasaka sa Nagpatong Inc ang isang linggong kampuhan sa Sityo Nagpatong, Barangay San Jose, Antipolo City, Rizal. Layunin ng kampuhan na igiit ang kanilang karapatan sa lupa na dalawang dekada na nilang binubungkal. Kasabay ito sa dayalogo na nais nilang igiit sa gubernadora ng prubinsya.

Samantala, nagprotesta at nakipagdayalogo din ang samahan sa meyor ng Antipolo City noong Oktubre 4.

Singilin ang pasistang militar! Dalawang magkasunod na pagkilos ang inilunsad ng mga grupo ng kabataan at manggagawa sa Metro Manila noong Oktubre 4 at 5 para kundenahin ang pagdukot at patuloy na detensyon sa tatlong tanggol-katutubo sa Mindoro, gayundin ang pagpatay ng mga pwersa ng estado sa organisador ng unyon na si Jude Fernandez.

Bago nito, naglunsad ng raling-iglap ang kabataan sa harap ng Camp Aguinaldo sa Quezon City noong Setyembre 23 para papanagutin ang AFP sa mga kaso ng desaparecidos.

Pagpapawalang-sala kay Palparan, kinundena. Nagprotesta sa harap ng korte sa Malolos, Bulacan noong Oktubre 6 ang mga grupo sa karapatang-tao para kundenahin ang pagpapawalang-sala nito kay M/Gen. Jovito Palparan sa mga kasong kidnapping, iligal na detensyon at pananakit. Ang mga kasong ito ay isinampa ng magkapatid na Raymond at Reynaldo Manalo laban sa berdugong heneral. Kinagabihan, nagkaroon ng katulad na protesta sa Quezon City.

Ibasura ang gawa-gawang kaso laban sa CERNET. Nagpiket sa harap ng DoJ-Region 7 noong Setyembre 27 ang mga demokratikong organisasyon sa pangunguna ng Bayan-Cebu habang dinidinig ang paunang imbestigasyon sa gawa-gawang kasong “terrorist financing” na isinampa ng AFP laban sa Community Empowerment Resource Network, Inc. (CERNET).

Mga protesta