(Komiks) Ano ang gagawin para hindi maipit sa ECLIP?

,

(Komiks) Ano ang gagawin para hindi maipit sa ECLIP?