(Primer) Pagpanulsol sa US og imperyalistang gubat sa China, hulga sa kinabuhi ug kagawasan sa mga Pilipino

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynonIloco


DOWNLOAD

Pasiuna

Matag tuig, nagkadaghan ug nagkadaku ang ginalunsad sa US nga mga wargames sa kayutaan, mga soberanong teritoryo ug duul sa nakapalibot nga kadagatan sa Pilipinas. Dungan niini ang pagtukod sa nagkadaghang mga base militar, outpost ug pasilidad nga nagsilbing base sa mga tropa ug han-ukanan sa mga gamit, armas, sakyanang iggugubat ug uban pang arsenal (kemikal, bayolohikal ug nukleyar) nga ginagamit niini sa pagpanghulhog og gubat ug “pagpangandam sa teatro sa gubat” batok sa China. Sa matag panahon, liboan ka tropa sa Amerikano ang nagpundo sa Pilipinas sa takuban sa mga nabigasyon, port visit, paglunsad og mga “giusang” mga aktibidad ug sunsun nga mga wargames.

Labawng gipahugot sa US ang pang-operasyong kontrol niini sa Armed Forces of the Philippines (AFP) pinaagi sa pagkontrol sa arsenal niini. Nagkadaghan ang gihan-uk niining mga bomba, armas ug karaang mga gamit-militar sa ngalan sa “modernisasyon” sa reaksyunaryong hukbo. Gamit ang maong mga armas, agresibong nangnginlabot ang US sa kampanyang kontra-insurhensiya sa AFP ug rehimeng Marcos batok sa malingkawasnong kalihukang Pilipino nga nagpabiling pinakalig-on ug pinakadakung babag sa mga imperyalistang ambisyon niini sa rehiyon sa Asia. Tungod niini, labaw nga nahimong nagsalig ang AFP sa ayudang pinansyal ug militar sa US maong dali silang napasunod sa US.

Hulga sa kinabuhi sa mga Pilipino ug kagawasan sa nasud ang paggamit karon sa US sa AFP ug papet nga rehimen ni Marcos isip mga paon sa gisulsulan niining armadong kaguliyang o gubat sa China. Kinahanglang hugot nga pangulohan ug hugpungon sa Partido Komunista ng Pilipinas ug sa nasudnon-demokratikong kalihukan ang tibuok katawhang Pilipino aron panalipdan ang katungod sa nasud batok sa langyawng interbensyong militar, iasdang ang tinguha alang sa kalinaw, iduso ang maki-kalinaw nga palisiyang panggawas, ug pugngan ang pag-ilbo sa inter-imperyalistang gubat ug pag-among dinhi sa Pilipinas.

1) Unsa ang kapuslanan sa Balikatan ug uban pang wargames karong 2024?

Gipanghinambog pareho sa US ug sa AFP nga “pinakadaku” sa kasaysayan niini ang ipahigayong ika-39 nga Balikatan sa umalabot Abril ug Mayo. Magapokus kini sa mga “yaweng lokasyon” sa kasadpang bahin sa Palawan, lugar diin baga ang presensya sa mga barko sa China. Target nga lokasyon usab niini ang isla sa Mavulis, ang kinatumyang isla sa prubinsya sa Batanes nga dikit sa Bashi Channel. Anaa sa 200 nautical miles (kapinkunkulang 370 kilometro) lamang ang gilay-on niini sa Orchid Island sa Taiwan.

Niadtong miaging tuig, kapin 17,000 ka tropa ang naglunsad og mga combat drill sa nasud (lakip ang Batanes) kung asa 12,000 ang Amerikano, 5,000 ang Pilipino ug 100 ang Australian. Sa unang higayon, mosalmot sa wargames ang France, usa ka yaweng alyado sa US sa Europe.

Ang Balikatan 2024 usa lamang sa kapin 500 ka wargames ug uban pang aktibidad militar nga planong ipahigayon sa US sa Pilipinas karong tuiga. Wala pay labot dinhi ang unilateral ug mas malangkubong wargames nga ginapahigayon sa US, solo man o duyog sa uban niining alyado sa Asia, sulod o duul sa teritoryong kadagatan sa Pilipinas nga walang partisipasyon ang AFP.

Lakip dinhi ang “large deck exercises” nga gilunsad sa US sa Philippine Sea sa sidlakang bahin sa Taiwan, gamit ang duha ka warship niini ug gisalmutan sa susamang barko sa Japan. Ang maong dakung barko, nga gitawag nga “naglutaw nga mga base militar” nagpundo nga walay tagal ug walay pagtugot sa mga teritoryong dagat sa Pilipinas pinaagi sa ekstrateritoryal nga mga katungod nga gihatag sa papet nga estadong Pilipino sa US.

Naglutaw nga mga base militar sa US sa Asia nga adunay sakay nga 7,000 personel ug 90 ka sakyanang pangkahanginan:

Carl Vinson aircraft carrier na nasa Pacific noong Hulyo 2021 (US Navy)
Carl Vinson aircraft carrier na nasa Pacific noong Hulyo 2021 (US Navy)

 

USS Abraham Lincoln (CVN 72), namumunong barko ng Abraham Lincoln Carrier Strike Group, noong Agosto 11, 2022 matapos ang pagpakat nito sa Indo-Pacific (US Navy)
USS Abraham Lincoln (CVN 72), namumunong barko ng Abraham Lincoln Carrier Strike Group, noong Agosto 11, 2022 matapos ang pagpakat nito sa Indo-Pacific (US Navy)

 

USS Ronald Reagan (CVN-76) habang bumabyahe sa Balabac Strait at patungo sa South China Sea noong Hulyo 12, 2022 (US Navy)
USS Ronald Reagan (CVN-76) habang bumabyahe sa Balabac Strait at patungo sa South China Sea noong Hulyo 12, 2022 (US Navy)

 

Natugaw ang Batanes sa presensya sa mga Amerikano

Nahurot ang bugas sa isla sa Batan, Batanes niadtong Abril 2023 dihang mag-panic buying ang mga residente human masayran nga modagsa sa isla ang mga tropang Amerikano alang sa wargames nga Balikatan. Sayod silang pagpangandam ang maong wargames sa posibleng pakiglantugi sa Taiwan, bisan og ginalimud kini pareho sa AFP ug US. “Ayaw namong maangin sa kasamok,” ang tataw nga sentimyento sa isla niadtong higayuna.

Mikaylap ang kagubot sa pinakagamay nga prubinsya sa Pilipinas dihang gigamit kini sa US sa Balikatan isip dulaanan sa mga tropa. Gidagsa ang gamayng isla sa liboang tropa, gatusan ka mga sakyanan pangdagat ug pangkahanginan, mga kanyon ug uban pang armas. Gilunsad dinhi ang simulated nga mga “beach landing” o pagdunggo sa baybay sa mga amphibious nga mga sakyanang iggugubat sa US, paglanding sa dagku ug alingugngug kaayong Osprey sa mga buntod, ug pagpabuto sa makabungol nga mga kanyong HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

2) Unsa ang “strategic island defense” sa AFP?

Pipila ka bulan nang ginayawyaw sa mga upisyal sa US, AFP ug ni Marcos ang “pagpaling” sa AFP gikan sa “pangsulod nga depensa” ngadto sa “panggawas nga depensa” tungod kay “huyang na” o “napildi na” ang Bagong Hukbong Bayan. Niadtong pagsugod sa tuig, gianunsyo ni Gilbert Teodoro, kalihim sa Department of National Defense, ang pagtukod sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept (CADC) sa AFP. Ang maong depensa para kuno sa proteksyon sa exclusive economic zone sa Pilipinas sa Palawan (kung asa kanunay ang presensya sa mga barkong Amerikano ug Chinese), ug sa Batanes (nga planong himuong hedkwarters sa US tungod sa kaduul niini sa Taiwan).

Sa aktwal, kasumpay ang CADC sa “archipelagic defense strategy” sa US nga nagtukmod sa pagbutang og sistema sa mga misayl ug kanyon sa gitawag niining “first-island chain.” Ginabaligya ang maong estratehiya isip pamaagi aron pugngan ang paglapad sa “hulga” sa gahum militar sa China. Luyo sa maong estratehiya ang paghatag sa mainland sa US og “lalum nga depensa” oras nga moulbo ang gubat tali niini ug sa China. Buut ipasabot, ang mga nasud nga anaa sa “first-island chain” ang nag-unang mag-antus sa kadaut nga ibunga sa usa ka gyerang US-China, sa higayon nga kini moulbo.

Kabahin sa maong estratehiya ang pagpakusog sa US sa presensya sa mga tropa ug pagpwesto og mga armas sa mga base militar niini sa Japan ug South Korea. Dakung bahin niini ang pagtadtad sa US sa amihanan ug kasadpang bahin sa Pilipinas sa mga base militar ug pasilidad nga magsilbing natad sa atakeng misyal nga mobusikad sulod mismo sa mainland sa China.

Lantawa ang mapa: Pangkinatibuk-ang Panglantawn sa Estratehiyang Archipelagic Defense

Sukwahi sa tawag niini, ang “archipelagic defense strategy” usa ka planong opensibo. Ginapayungan kini sa agresibo ug mas malangkubon nga Indo-Pacific Security Strategy. Kadungan niini ang pagpakusog sa US sa mga alyansang militar niini sa Asia, sama sa AUKUS (Australia-United Kingdom-United States) ug QUAD (US, UK, India ug Japan).

3) Pila na ang gitukod nga base militar ug pasilidad sa US ilalum sa EDCA?

Sa tibuok 2023, miarangkada ang pag-ayo sa mga karaan ug pagtukod sa mga bag-ong base ug pasilidad sa US gamit ang pondo, rekurso ug kusog-pamuo sa katawhan sa papet niining AFP. Mismong si Gilbert Teodoro, kalihim sa DND, ang milibot sa nasud aron siguruhon ang paghuman sa 95 ka proyekto (gikan 32) sa siyam ka “Agreed Location” ilalum sa EDCA.

Lakip sa mga nahuman na ang bodega sa jetfuel ug konstruksyon sa “command center” sa mga sundalong Amerikano sa Lal-lo Airpot sa Cagayan (usa ka sibilyang airport); pagpalapad sa airport ug konstruksyon sa bodega ug garaheng pang-eroplano (hangar) sa Basa Airbase sa Pampanga; han-ukanan sa jetfuel sa Mactan-Benito Ebuen Air Base sa Cebu; ug dagkung bilding ug baraks sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Nagsugod na usab ang pagpalalum sa dungguanan, pagtukod sa airport ug konstruksyon sa kampo militar sa Balabac Island sa Palawan ug uban pang “EDCA site” nga para sa eksklusibong gamit sa US.

Lantawa ang mapa: EDCA Sites

Niadtong Setyembre 2023, gianunsyo sa US nga gusto niining dugangan ang siyam ka nagtunhay nang base. Apan sa wala pa kini, nataho na sa mga masang apektado ang pagpondo sa mga tropang Amerikano ug pagtunhay sa ilang mga pasilidad sa Ilocos Norte ug pipila ka bahin sa Ilocos Sur ug Oriental Mindoro. Ginagamit na usab sa mga pwersang nabal sa US ang kanhing Subic Naval Base sa Zambales na gipalit sa usa ka Amerikanong kumpanya sa armas gikan sa Hanjin Industries, human kini magsira niadtong 2019. Nabalita usab ang pagdapog sa US sa gamit-militar sa 25-ektaryang “kampo sa AFP” sa Calayan Islands sa Cagayan ug ang pagtukod niini og duha ka “sibilyang dungguanan” sa Batan Island sa Batanes human gamiton ang isla sa Balikatan niadtong 2023. Niining Marso, gibutyag sa usa ka senador nga sa aktwal, 16 na ug dili na lang siyam ang ginapalambong “EDCA site” para sa US.

Wala pay labot dinhi ang permanenteng nakabaseng mga tropa sa US nga wala nakapailalum sa EDCA, sama sa Zamboanga ug Basilan ilalum sa Operation Pacific Eagle-Philippines, lakip ang lain-laing mga pasilidad pangkomunikasyon (Samar, Cebu, Mindoro, Boracay, Pangasinan, ug daghan pang lugar) nga wala ginaangkon sa AFP ug sa US.

Tigpas-an sa mga sundalong Amerikano sa Ilocos Norte

Dihang maglunsad og military drills ang US sa San Joaquin, Sarrat, Ilocos Norte niadtong Marso 2023, gilambigit niini ang pipila ka sibilyan sa barangay. “(Sa treyning), kami ang nagpas-an sa mga sundalong Amerikano nga kunuhay mga kaswalti sa gyera,” saysay sa usa ka residente nga gipatambong sa pagbansay. “Buut ipasabot, kung tinuod na nga gyera kami ang tigpas-an sa mga sundalong Amerikano nga makaswalti. Bug-at ra ba kaayo sila!”

Bisan walay “Agreed Location” sa Ilocos Norte, nagatunhay ang mga imprastruktura ug pasilidad militar sa US dinhi. Giangkon sa US ang 30 ka ektaryang yuta sa Barangay Bobon, Burgos, kung asa nakapwesto ang 40 ka kanyong howitzer. Aduna usay mga gitukod nga bilding ang mga sundalong Amerikano nga mapagawalon pa nilang ginagamit alang sa pagsubaybay o monitoring sa lihok sa militar sa China. Nagatukod usab ang US og seawall nga sama kalapdon sa kalsada isip pagpalig-on sa ilang base nga sagabal sa paglugsong ug paghaw-as sa mga mangingisda sa dagat.

Dihang adunay 7-ka-adlaw nga simulation ug live fire exercises sa lugar, wala nakapangisda ang mga gagmayng mananagat.

“Lisud ang kahimtang nato dinhi,” saysay sa usa ka mangingisda. “Unsaon na lang kung samtang nanagat ta unya kalit nalang nangbuto ang ilang mga rocket?”

4) Unsa ang mga dili patas nga mga kasabutang ang ginagamit sa US aron ipabilin ang presensya niini sa nasud?

Niadtong Mayo 1, 2023, gipirmahan nilang Ferdinand Marcos Jr ug Joseph Biden, presidente sa US, ang Bilateral Defense Guidelines, usa ka dokumentong subling nagpalig-on sa Mutual Defense Treaty (MDT) sa 1951, usa ka kolonyal nga kasabutan nga naghikot sa Pilipinas sa palisiyang pangsulod sa US. Sa “giya” nga giandam sa US, gitakda niini ang pagpondo, pagbansay ug pag-armas sa AFP aron gamiton ang papet nga hukbo sa mga laraw niini batok sa China. Niadtong Abril 2023, gipirmahan sa Pilipinas ang usa ka 5-10 ka tuig nga planong pangseguridad alang sa “modernisasyon” sa mga armas, kampo ug pasilidad sa AFP.

Sukad nga nagtunhay ang MDT, nagsilbi kining pundasyon sa direktang interbensyon sa US sa mga pangsulod nga nasudnong hisgutanan ug pag-among sa Pilipinas sa mga gubat nga gisulod sa US sa milabayng pito ka dekada.

Niadtong 1947, giduso sa US ang Military Bases Agreement (MBA) ug gigamit ang 65,000 ka libong ektaryang yutang agrikultural ug yutang kabilin para himuong base sa mga sundalong Amerikano, ug han-ukanan sa mga armas niini, lakip ang mga armas nukleyar. Ang maong mga base gihimong nataran sa mga pwersang pang-agresyon sa US sa maong mga gyera.

Nagsilbing pundasyon ang MDT sa uban pang dili patas nga kasabutang militar, ilabina human gibasura sa Senado sa Pilipinas ang MBA niadtong 1992. Lakip dinhi ang:

Visiting Forces Agreement: 1998, gipirmahan sa rehimeng Ramos. Nagtugot sa libreng paggawas-sulod ug pagpondo sa dagkung ihap sa mga tropang Amerikano, ug naghatag kanila sa mga ekstrateritoryal nga katungod.

Niadtong 2006, gitukod sa US ang Security Engagement Board (SEB), subay sa VFA, aron itakda ang “komun nga mga aktibidad” sa AFP ug mas daling dumalahan ang dagkung wargames sama sa Balikatan. Pinaagi usab sa SEB, ginatakda kung unsa ang mga karaang armas nga “pagapaliton” sa Pilipinas sa US ilalum sa programang Foreign Military Funding sa US.

Enhanced Defense Cooperation Agreement: 2014, gipirmahan sa rehimeng Aquino II. Nagtugot sa pagtukod og mga ekslusibong pasilidad ug base militar sa US sulod sa mga kampo militar sa AFP aron gamiton kini isip han-ukanan og mga gamit militar sa US, o pahulayanan sa mga tropang Amerikano sa nasud.

Kini karon ang pundasyon aron tukuron ang mga base militar sa nasud asaman gusto sa US.

5) Tinuod ba ang ginasulti sa AFP nga magpukos na kini sa “external defense” ug biyaan na niini ang counterinsurgency?

Sa kasamtangan, walay nakitang indikasyon nga plano sa AFP nga ipunting ang pagtagad niini sa “external defense” o panggawas nga depensa, sukwahi sa mga pamahayag sa kalihim sa DND. Hangtud karon, mayorya sa mga batalyon niini ang nakapukos sa mga natarang gerilya sa BHB luyo sa ginayawyaw niining “insurgency-free” na ang daghan, kun dili man tanan, nga mga prubinsya ug gideklara na niini ang istatus nga “Stable Internal Peace and Security” sa daghang bahin sa nasud.

Gani, subling naghatag og dedlayn si General Romeo Brawner Jr, kumander sa AFP, niining Marso aron pulbuson ang tanang natarang gerilya pag-abot sa Marso 31, tanang mga bertikal nga pormasyon sa BHB sa Hunyo 30, ug tanang yunit sa BHB sa katapusan sa tuig. Giduyugan ang maong mando sa pag-arangkada sa mga pagpamomba ug pagpangistraping gikan sa ere ug paturagas nga pagpanganyon sa Abra, Negros, Bukidnon, Iloilo ug Quezon. Walay puas usa ang mga paglapas sa mga yunit niini sa mga balaod sa modernong gubat, ug mga tawhanong katungod sa minilyong sibilyan.

Gikan 2021, nagbubu ang US og $2.1 bilyong balor sa armas nga gihatag o gibaligya sa Pilipinas lakip ang mga jet fighters, misayl, bomba, howitser, ug uban pang armas. Sa kumpas sa US, gipakusog sa AFP ang gyerang kontra-rebolusyonaryo nga nagkinaiya sa paggamit sa terorismo sa estado. Kadungan sa gisugdan nga Operation Pacific Eagle-Philippines, giduso sa gubyernong Trump kay Duterte niadtong Oktubre 2017 ang pagdeklarang terorista sa Partido ug BHB ug pagtapos sa panaghisgot kalinaw. Sa duso usab sa US ug sa mga ahente niini sa AFP ug sektor pangseguridad, gibalaod niadtong 2020 ang mas bangis nga “Anti-Terrorism Law.”

Sukad kaniadto, gipatuman ang mga brutal nga taktikang kontra-gerilya nga gigamit usab sa US sa Vietnam lakip ang pagpanghamlet, ekstrahudisyal nga pagpamatay, ug pagpamomba gikan sa kahanginan. Ang kaylap nga mga kaso sa mga paglapas sa AFP ug PNP sa mga tawhanong katungod ug pagyatak sa internasyunal nga makitawhanong balaod ang nagtukmod sa pipila ka progresibong magbabalaod sa US nga iduso nga undangon sa US ang paghatag og ayudang militar sa Pilipinas.

6) Unsa ang mga ugat sa panagbanging militar sa US ug China?

Ekonomiya ang ugat sa panagbangi sa US ug China, nga migrabe niadtong tunga-tunga sa dekada 2000. Ayha niini, dugay nga nahimong magkaabag sa ekonomiya ang US ug China. Gikan sa katapusan sa dekada 1970, gisuportahan sa US ang makanunayong transpormasyon sa China gikan sa pagka-sosyalista ngadto sa pagka-kapitalista, kakunsabo ang mga monopolyong burukratang kapitalista sa China. Gipaburan sa US ang China sa pamatigayon ug pagpamuhunan (“most favored nation”). Gitugutan niining makapalambo sa kaugalingong industriya ang China dungan sa pagbalhin sa nagkadakung bahin sa produksyon, ilabina sa natad sa teknolohiya.

Napahimuslan sa mga monopolyo-kapitalista sa estado sa China ang opensiba sa neoliberalismo o liberalisasyon, deregulasyon, ug pribatisasyon sa China ug sa tibuok kalibutan. Paspas nga natransporma ang China ngadto sa usa ka bag-ong imperyalistang gahum. Ang mga monopolyo-kapitalista sa China nag-eksport og kapital sa porma sa mga pautang ug pamuhunan. Kaabag ang Russia, nagtukod kini og kaugalingong blokeng pang-ekonomiya (BRICS) ug alyansang militar (Shanghai Cooperation Organization).

Makapila ka beses nga gipakusog sa China ang iyang pwersang militar ug ang mga operasyon niini sa gawas sa teritoryo niini. Lakip dinhi ang pagtukod og mga base militar sa pito ka artipisyal nga isla sa South China Sea ug sulod sa teritoryong pangdagat sa Pilipinas, aron kontrolon ang ruta alang sa pamatigayon dinhi.

Ang pagtukod sa maong mga base militar usa ka direktang agresyong militar ug lapas sa katungod pangdagat sa Pilipinas nga giila sa desisyon sa International Arbitral Tribunal ilalum sa United Nations Convention on the Laws of the Seas (UNCLOS). Sa panahon sa kunsabuhay sa ekonomiya, wala gitagad sa US ang maong pagpakusog sa China.

Kasunod sa krisis sa pinansya niadtong 2008, mikusog ang reklamo sa US sa dili patas niining pamatigayon sa China ug pagkontrol sa China sa dakung bahin sa kalibutanong pamatigayon. Giduso sa US ang pagtukod og mga bloke sa pamatigayon nga nag-etsapwera sa China, dungan sa pagpatuman sa mga palisiyang proteksyunista. Niadtong 2011, gideklara sa gubyernong Obama sa US ang “pivot to Asia” nga pagpaling sa pokus sa mga pwersang militar niini gikan sa Europe ug Middle East padulong sa Asia.

Ilalum sa gubyernong Trump hangtud sa gubyernong Biden, gipahamtang sa US ang mga lakang sa pagpig-ot sa ekonomiya sa China aron kuno silutan kini sa dili pagsunod sa “mga pangkalibutang lagda.” Nagpahamtang usab ang US og restriksyon sa pag-import og mga produktong agrikultural gikan sa China.

Daw gyera sa kadagatan sa Mindoro

Daw natad sa panggugubatan ang kadagatan sa Occidental Mindoro dihang gilunsad dinhi sa US ang usa ka “maritime cooperative activity” niadtong Enero sa Cabral Island, langkub sa West Philippine Sea. Samtang nagpakitang-gilas ang mga Amerikanong sundalo, kauban ang ilang mga suluguong Pilipinong sundalo, nagsubaybay kanila ang duha ka barkong iggugubat sa China sa dili layong bahin.

Laraw sa MCA ang pag-andam sa US sa mga barko ug hukbong nabal sa Pilipinas aron ipasalmot kini sa gyerang nabal batok sa China. Tulo na ka susamang aktibidad ang sunud-sunod nga gilunsad sa US gikan Disyembre 2023 hangtud Pebrero karong tuiga.

7) Unsa ang baruganan sa Partido sa hisgutanan sa Taiwan?

Suportado sa PKP ang katawhan sa Taiwan sa ilang militanteng pagsukol sa paggamit sa US sa Taiwan isip pyesa sa estratehiyang heyopulitikal. Ginamakmak niini ang interbensyon sa US sa mga pangsulod nga hisgutanan sa China, ingonman ang militaristang tubag sa China. Ginasuportahan niini ang laraw sa proletaryado ug katawhan pareho sa China ug Taiwan alang sa malinawon ug kalmadong pagsulbad sa hisgutanan sa subli nilang pag-usa.

Mibarog ang PKP, ug ang proletaryo ug katawhang Pilipino, kauban ang tibuok kalibutan, batok sa pagpanghulhog sa US og gubat sa Asia ug batok sa paggamit niini sa Pilipinas isip natad sa mga agresyon sa Taiwan ug batok sa China.

Dugay nang ginagamit sa US ang Taiwan isip pyesa sa hegemonismo niini sa Asia ug sa pang-ekonomiya ug pangmilitar nga pakig-atbangay sa China. Sa milabayng 75 ka tuig, gigamit niini ang Taiwan isip kutang pang-ekonomiya ug pangmilitar aron ipatuman ang estratehikong heyopulitikal nga interes niini sa rehiyong Asia-Pacific. Ginaila sa US ang Taiwan nga kabahin sa estratehiyang “first-island chain” aron pugngan ang pagtaas ug pagkusog sa China isip imperyalistang kaaway. Aktibo niining ginapondohan ug ginatukmod ang mga grupo sa Taiwan aron iduso ang “independensya” aron pahuyangon ang kontrol dinhi sa China. Padayon kining nagbubu og pondo aron ipataas ang kusog-militar sa Taiwan.

8) Moulbo na ba ang imperyalistang gyera tali sa US ug China?

Sa pagpanghagit sa US sa China, nagkadaku ang posibilidad sa pag-ulbo sa gubat. Manipestasyon kini sa paggrabe sa panagbanging inter-imperyalista taliwala sa malukpanong krisis sa kalibutanong kapitalistang sistema.

Ginapugos sa US nga ipabilin ang kaugalingon isip nag-una ug solong gahum sa tibuok kalibutan. Pagsulay kini nga usabon ang nagtunhay nga dibisyon sa kalibutan ug ilugon ang mga merkado ug tinubdan sa mga hilaw nga materyales nga anaa sa kontrol sa mga karibal niining imperyalistang gahum. Ginahagit sa US ang China dungan sa makanunayong pagsugnod niini sa gera sa Ukraine batok sa Russia.

Ang mga gubat nga gipasiugdahan sa US labaw nga napahimuslan sa pinakadagkung kumpanyang militar sa US nga mikabo og binilyong dolyar nga tubo. Sa Ukraine, nahan-ok sa US ang dakung bahin sa sarplas nga himang militar niini, samtang ginatukmod ang uban pang mga alyadong imperyalista nga ihatag ang mga abanteng sandata. Ginadapog usab sa US ang mga sarplas nga gamit militar sa Pilipinas.

Ingoman, walay pulos ug mapakyas lamang ang unsamang pagsulay sa US nga sulungon sa mga armadong pwersa ang China, sama sa makapila ka beses nang napamatud-an sa kasaysayan nga gisulod sa mga tropang Amerikano ang mainland Asia (Vietnam, Korea, China). Sayod niini ang mga ekspertong militar sa US maong ang ginapaningkamutan niining himuong senaryong militar mao ang iduso ang China nga “sulungon” ang Taiwan aron mahatagag rason nga “panalipdan ang Taiwan.” Laraw niini nga itukmod ang China nga maghimo og lakang ug pwersahon kining “unang magpabuto” (“own the starting gun” ang ingon ni Lt. Gen. James Bierman sa Third Marine Expeditionary Force). Gikumpara ni Bierman ang pagpakusog karon sa US sa presensyang militar sa Japan ug Pilipinas sa gihimong pipila ka tuig nga pagpangandam sa US sa gera sa Ukraine kontra sa Russia.

9) Nganong hulga sa kinabuhi ug kagawasan sa mga Pilipino ang pagpanulsol sa US og gyera sa Asia?

Ang walag-too nga pagpanulsol sa US og mga gyera, partikular na ang pagpanghulhog og kumprontasyong militar sa China sa isyu sa Taiwan, lakip na ang pagduso sa pagpakusog sa mga operasyon sa Philippine Navy ug Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, nagdala og dakung hulga sa kinabuhi sa mga Pilipino ug kagawasan sa nasud, ingonman sa kinabuhi ug kagawasan sa ubang nasud.

Ang pagtukod og mga base militar sa US isip kabahin sa pagpangandam sa “teatro sa gubat” sa US kontra China usa ka direktang pagyatak sa katungod sa Pilipinas sa kaugalingong paghukum. Ang paggamit sa US sa AFP isip suportang pwersa sa gubat agresyon labaw nga moyatak sa kaugalingnan sa nasud.

Dayag niining gihikaw ang katungod sa mga Pilipino nga makabaton og nagkinaugalingon nga pangsulod nga palisiya. Ginailog niini sa mga Pilipino ang katungod nga paghukum kung ang pagsalmot sa gyerang ginatukmod sa US nagsubay sa nasudnong interes ug kagustuhan sa mga Pilipino.

Ginaamong sa US ang Pilipinas sa agresibong palisiyang pangmilitar niini. Ang posibilidad nga gamiton sa US ang mga pasilidad niini sa Pilipinas aron magpalupad og mga misayl ug mga jetfighter, o serbisyuhan ang mga barkong iggugubat niini, dili layong gamitong hinungdan aron targeton ang nasud sa kontra-atake sa China.

Ang pagpakaitoy sa rehimeng Marcos sa mga mando sa US ug pagluib sa kaugalingnan sa Pilipinas ang hinungdan nga ang nasud naangin sa mga gubat nga walay kalabutan sa iyang nasudnong interes. Bugti sa ayudang militar ug pangpulitikang pabor, buta nga ginasunod sa rehimeng Marcos ang laraw ug panginahanglan sa militar na US alang sa pagtukod og mga base ug pasilidad.

Sa pikas bahin, sama sa rehimeng Duterte, huyang usab ang rehimeng Marcos atubangan sa direktang pagyatak sa China sa teritoryong pangdagat sa Pilipinas sa pagtukod dinhi og mga base militar, ug pagkawkaw sa China sa bahandi sa kadagatan sa Pilipinas. Ang maong pagpangdaugdaug sa China sa Pilipinas, ilabina sa mga mangingisdang Pilipino, ginagamit karon sa US nga publisidad para hatagag pangatarungan ug kuhaon ang simpatiya sa mga Pilipino sa ginahimo niining pagpakusog sa presensyang militar sa South China Sea.

10) Unsa ang mga tahas sa rebolusyonaryong kalihukan sa pagbatok sa imperyalistang gyera tali sa US ug China, ug uban pang mga imperyalistang gyera sa kalibutan?

Tahas sa rebolusyonaryong kalihukan nga hugpungon ang katawhang Pilipino ilalum sa bandera sa patriyotismo ug palihukon ang katawhan aron mobarog ug panalipdan ang kinabuhi ug kagawasan sa nasud. Ihimugso ang gamhanang kalihukang anti-imperyalista ug pagbatok sa mga imperyalistang gubat. Kung dili, lagmit nga hingpit nga mahigop ang nasud sa lilo sa inter-imperyalistang gubat ug mosulod ang nasud sa bag-ong tsapter sa nasudnong pag-antus.

Kinahanglang ipakigbisog sa katawhan ang hinanaling makinasudnong pangayo sa pagbasura sa MDT, EDCA, VFA ug tanang dili patas nga kasabutang militar sa US.

Kinahanglang maghiusa sila aron batukan ang planong pagtukod og mga bag-ong base militar ug pasilidad sa Pilipinas ug bungkagon ang nagatunhay nang base militar ug pasilidad sa US sa Pilipinas ug palayason ang tanang tropang Amerikano sa Pilipinas.

Kinahanglan nilang ipanawagan ang pagtapos sa US Operation Pacific Eagle-Philippines ug pagbungkag sa mga operasyon niini sa nasud.

Kinahanglan nilang ipahunong ang paglunsad sa Balikatan, uban pang mga mahagitong wargames ug uban pang interbensyunistang aktibidad militar.

Uban ang mga higala ug maki-kalinaw nga mga katawhan sa ubang nasud, kinahanglang iduso sa US nga ihunong ang ayudang militar sa pasistang rehimeng Marcos.

Kadungan sa pagbatok sa imperyalistang US, kinahanglang babagan ug batukan ang padayon nga militarisasyon sa China sa West Philippine Sea ug iasdang ang pagbungkag sa tanang base militar ug pasilidad sa China nga nahimutang sa West Philippine Sea.

Nakighiusa ug mibarog ang Partido alang sa tanang mga nagabatok nga katawhan sa imperyalistang mga gubat sa US asamang bahin sa kalibutan. Sayod ang Partido nga ginagamit sa US ang gyera isip instrumento sa pagpahamtang sa hegemonya niini sa kalibutan, sa pakiglantugi niini sa mga kaaway nga imperyalista ug aron sumpuon ang mga nasud ug kalihukang nagaduso sa nasudnong soberanya. Tungod niini, nag-atubang karon ang katawhan sa kalibutan sa kapin duha ka tuig na nga proxy war niini batok sa Russia sa Ukraine, ang linuog nga henosidyong gubat niini ug sa Israel sa Palestine ug ang nagkalapad nga armadong kaguliyang sa Middle East.

Talagsaong kontribusyon sa Partido, sa Bagong Hukbong Bayan ug sa tibuok rebolusyonaryong kalihukan batok sa inter-imperyalistang gubat ang pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan ug uban pang porma sa pagpalihok sa lapad nga masang Pilipino. Ang armadong rebolusyon sa Pilipinas ang nagsilbing pinakadakung babag sa mga plano sa US nga manghulhog ug magpaulbo og armadong panagbangi sa Asia.

______
Giandam sa:
Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Marso 2024

(Primer) Pagpanulsol sa US og imperyalistang gubat sa China, hulga sa kinabuhi ug kagawasan sa mga Pilipino