6 na armadong aksyon, inilunsad ng BHB sa Bicol

Magkakasunod na armadong aksyong ang inilunsad ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Bicol sa nagdaang tatlong araw. Ayon sa mga yunit ng BHB, ang mga atritibong aksyon na ito ay bahagi ng pagbibigay-hustisya sa mamamayang biktima ng militarismo at pasistang paninibasib ng militar sa mga prubinsya ng rehiyon.

Magkasabay na operasyong harasment ang inilunsad kahapon nang umaga ng BHB-Albay laban sa dalawang detatsment ng militar. Inilunsad ng isang yunit ang operasyong haras sa detatsment ng CAFGU sa Barangay Pantao, Libon. Sinundan ito ng isa pang harasment sa detatsment ng mga paramilitar sa Barangay Cuyaoyao, Pio Duran.

Kahapon din, isinagawa ng mga Pulang mandirigma sa Camarines Sur ang tatlong armadong aksyon laban sa mga kampo ng 81st IB. Ayon sa kanila, matagal nang inuokopa ng mga tropang militar ang lugar.

Bandang 12:20 ng madaling araw, inilunsad ng mga Pulang mandirigma ang magkasunod na operasyong harasment sa mga detatsment sa Barangay Inoyunan sa bayan ng Bula sa ganap na alas-12:20 ng madaling araw. Sinundan ito ng pag-atake ng isa pang yunit sa detatsment ng militar sa Barangay Cambalidio, Libmanan bandang alas-12:30 ng madaling araw.

Operasyong isnayp naman ang inilunsad ng mga Pulang mandirigma sa Barangay Calabnigan sa parehong bayan laban sa yunit-militar na nagsasagawa ng Retooled Community Service Program.

Sa Camarines Norte, tatlong sundalo ang kumpirmadong kaswalti sa atake ng BHB laban sa 9th IB sa Purok 5 ng Barangay Canapawan, Labo noong Hunyo 8.

Pinaputukan ng mga Pulang mandirigma ang isang tim ng mga sundalo papalapit sa kanilang binabasehan nang ala-1 ng madaling araw. Tumagal lamang nang 15 minuto ang sagupaan pero nagpaputok at nagpasabog ang mga sundalo hanggang alas-3 ng umaga. Ligtas na nakaatras ang mga Pulang mandirigma.

AB: 6 na armadong aksyon, inilunsad ng BHB sa Bicol