7 sundalo ng 91st IB, KIA sa armadong aksyon ng BHB-Aurora

Pitong tropa ng 91st IB ang killed-in-action o napatay sa armadong pagsalakay na isinagawa ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Aurora sa kabundukan ng Barangay Diteki, San Luis, Aurora noong Hunyo 9 ng umaga. Kasunod ito ng naunang pag-atake ng BHB laban sa parehong yunit noong Hunyo 3 sa Barangay Punglo, Maria Aurora kung saan dalawang sundalo ang napatay.

Kabilang sa mga sundalong napatay si Corporal Noel F. Caya. Itinanggi ng 91st IB ang iba pang nasawi sa mga labanan.

Ayon sa yunit ng BHB, ang mga armadong aksyon na ito ay isang anyo ng pagkamit ng rebolusyonaryong hustisya ng masang magsasaka sa Aurora laban sa mga abusadong sundalo.

Labis-labis ang reklamo ng mga residente sa lugar dahil isang linggo na silang pineperwisyo ng mga sundalo, kabilang ang pagbabawal sa kanila na maghanap-buhay. Pinagbawalan din silang magpunta sa kanilang mga kaingin at hinaharang ang kanilang mga pinamili.

Bantog ang 91st IB sa mga kaso ng panghuhuli at panggigipit sa maliliit na mag-uuling at maghahalaman sa gubat. Mayroong mga kaso na iligal na sinasamsam ng mga sundalo ang pinaghirapang mga produkto ng mga magsasaka at ibinebenta para pagkakitaan ang mga ito.

Pinapaboran din nila ang mga may kakayahang mag-abot ng “lagay” habang pinagbabantaan at ikinukulong ang mga walang kakayahan.

AB: 7 sundalo ng 91st IB, KIA sa armadong aksyon ng BHB-Aurora