Sa ika-36 anibersaryo ng Mendiola Massacre: Hustisya, tunay na reporma sa lupa, sigaw ng magsasaka

,

Nagmartsa ang mga grupo ng magsasaka sa pamumuno ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), kasama ang iba pang demokratikong grupo tungong Mendiola sa Maynila noong Enero 22 para gunitain ang ika-36 anibersaryo ng Mendiola Massacre. Kasunod ito ng isang porum kaugnay ng pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa na inilunsad rin sa Manila.

Nakiisa sa naturang mga aktibidad ang mga magsasaka at grupong demokratiko na mula sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, at Bulacan.

Bago ang protesta sa Mendiola, ang mga magsasaka at grupong mula sa Southern Tagalog ay nagtipon sa Plaza Lacson, Manila.

Ayon kay Orly Marcellana, Tanggol Magsasaka-TK regional coordinator, “Panawagan namin ang hustisya para sa mga magsasaka at paglaban sa patuloy na atake sa mga magsasaka gamit ang mga kontra-terorismong operasyon ng gobyerno.”

Sa Mendiola, binigyang-pugay ng KMP ang 13 martir ng Mendiola Massacre: Danilo Arjona, Leopoldo Alonzo, Adelfa Aribe, Dionisio Bautista, Roberto Caylao, Vicente Campomanes, Ronilo Dumanico, Dante Evangelio, Angelito Gutierrez, Rodrigo Grampan, Bernabe Laquindanum, Sonny Boy Perez, at Roberto Yumul.

Ang Mendiola Massacre ay naganap noong Enero 22, 1987 kung saan pinaulanan ng bala ng mga sundalo at pulis ng noo’y rehimeng Aquino I ang mahigit 20,000 nagpuprotestang magsasaka at kanilang mga tagsuporta sa paanan ng tulay ng Mendiola patungo sa Malacañang. Nananawagan noon ang mga magbubukid para sa tunay na reporma sa lupa at makatarungang kapayapaan. Napaslang sa naturang masaker ang 13 magsasaka at sugatan ang daan-daang iba pa.

Ayon sa KMP, “ang mga magsasakang nagmartsa sa Mendiola noong 1987 ay nauna nang biktima ng ilang dekadang pang-aapi at pagsasamantala ng diktadurang Ferdinand Marcos Sr. Sila ang mga magsasakang binangkarote ng Masagana 99, pinagnakawan sa Coco Levy Scam, minasaker sa Escalante, sa Guinyangan, sa Lupao at iba pang lugar.”

Nanawagan ang mga grupo ng hustisya para sa mga biktima ng masaker na hindi pa rin nila nakakamtan 36 taon na ang nakalipas. Anang KMP, “laganap pa rin ang pang-aagaw ng lupa ng masang magbubukid, at militarisasyon sa kanayunan. Nananatiling sadlak sa gutom, kahirapan, at abuso ang magsasaka at mamamayan.”

Dagdag pa ng mga magsasaka, laganap sa kanayunan ang panggigipit ng militar at pananakot. Kinundena nila ang pakanang “localized peace talks” ng administrasyong Marcos na tabing lamang sa aktwal na militarisasyon, red-tagging, peke at pwersahang “pagpapasuko” ng mga sundalo sa mga komunidad ng magsasaka.

AB: Hustisya, tunay na reporma sa lupa, sigaw ng magsasaka