Lihim na pagtitipon-parangal para kay Ka Joma, inilunsad ng LAB

,

Sa hindi tinukoy na lokasyon, nagtipun-tipon ang mga kasapi ng rebolusyonaryong organisayong Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) para bigyang pugay ang kabayanihan, alaala at mga dakilang ambag ni Prof. Jose Maria Sison sa rebolusyonaryong kilusan. Ang LAB ay lihim na organisasyon ng mga siyentista, inhinyero at mga kabahagi ng komunidad ng siyensya at teknolohiya na sumusuporta sa digmang bayan.

Sa inilabas na bidyo at larawan ngayong araw ng Agham Bayan, pahayagan ng LAB, makikita ang hindi bababa sa 20 katao na dumalo sa pagtitipon. Itinanghal ng organisayon ang kanilang likhang portrait ng mukha ni Ka Joma.

Sa inilabas na pahayag ng grupo, sinabi nitong ipinagdiriwang nila ang mga kontribusyon ni Ka Joma sa lipunan at rebolusyong Pilipino, at pakikibaka laban sa imperyalismo.

“Buhay si Ka Joma sa bawat isang nagpapatuloy na unawain ang kronikong mga suliranin ng bansa at nagsusumikap na baguhin ito tungo sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan,” ani Trinidad Ramirez, tagapangulo ng LAB.

Nangako ang LAB na isasapuso ang partikular na mga kontribusyon ni Ka Joma sa pag-unawa sa tungkulin ng syensya at teknolohiya at panlipunang pagbabago na nilalaman ng kanyang mga sulatin at pahayag.

Paliwanag pa nila, ipinaaalala ni Ka Joma sa kanila kung paanong gagamitin ang syensya at teknolohiya sa pagpapaunlad ng lipunan, kalidad ng buhay, at pangangalaga sa kalikasan.

Sa huli, nangako silang patatatagin ang kapasyahan nilang mag-ambag sa nagpapatuloy na pag-unlad ng rebolusyonaryong kilusang masa at armadong pakikibaka sa kanayunan.

AB: Lihim na pagtitipon-parangal para kay Ka Joma, inilunsad ng LAB