Nagpapatuloy na neokolonyal na paghahari ng imperyalismong US sa Pilipinas, kinundena sa huwad na Araw ng Kalayaan

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagprotesta ang mga grupong pambansa-demokratiko sa loob at labas ng bansa para kundenahin ang nagpapatuloy na neokolonyal na paghahari ng imperyalismong US sa bansa noong Hunyo 12. Bahagi ang mga protesta ng paggunita ng Pilipinas sa ika-126 araw ng huwad na kalayaang idineklara noong Hunyo 12, 1896.

Nagmartsa tungong embahdaa ng US sa Roxas Boulevard, Pasay City ang iba’t ibang mga grupo sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan). “Hindi tunay na malaya ang Pilipinas. Ang US ang nananatiling pinakamalaking banta sa soberanya ng Pilipinas ngayon habang ito’y sangkot sa inter-imperyalistang bangayan laban sa China at nag-uudyok ng digmaan sa pamamagitan ng pinalawak na presensyang militar ng US sa bansa,” pahayag ng grupo.

Ayon sa Bayan, malalim ang ugat at masaklaw ang impluwensya ng imperyalismong US sa ekonomya, pulitika, kultura at militar ng Pilipinas. “Ang US ang may mahabang kasaysayan ng kolonyalismo at neo-kolonyalismo sa ating bansa,” anito.

Paninindigan ng grupo, ang naging pagkubabaw ng US sa bansa bilang kolonya at, sa kalaunan, bilang neokolonya ang pangunahing dahilan kung bakit nananatiling mahirap at hindi maunlad ang bansa. “Ang rehimeng Marcos ay umaastang tagapagtanggol ng soberanya ng Pilipinas kahit na pinapayagan nito ang walang hanggang presensyang militar ng US sa bansa,” anang grupo.

Nanawagan ang Bayan sa sambayanang Pilipino na ilantad at tutulan ang imperyalismong US at ipaglaban ang tunay na kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. “Nakikiisa kami sa mga mamamayan ng mundo na lumalaban sa makinarya ng digmaan ng US, mula sa Palestina hanggang sa Pilipinas,” dagdag nito.

Samantala, nagsagawa naman ng karaban ang mga demokratikong organisasyon ng Southern Tagalog sa pangunguna ng Bayan-Southern Tagalog sa mga bayan ng Cavite. Nagprotesta rin sila sa Kawit, Cavite kung saan idineklara ang huwad na kalayaan ng Pilipinas.

Sa Cebu City, nagsagawa rin ng demonstrasyon ang Bayan-Central Visayas sa Colon Street. Iba’t ibang aktibidad at pagkilos naman ang inilunsad ng mga organisasyon ng mga migranteng Pilipino at mga balangay ng Bayan sa San Francisco at Los Angeles sa California, sa Washington, Chicago at Oregon.

AB: Nagpapatuloy na neokolonyal na paghahari ng imperyalismong US sa Pilipinas, kinundena sa huwad na Araw ng Kalayaan