Pagkamatay ng 2 manggagawa sa Herma Shipyard Incorporated, pananagutan ng kapitalista

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinundena ng Nagkakaisang Manggagawa ng Freeport Area of Bataan (NMFAB) ang kapitalista ng Herma Shipyard Incorporated sa Freeport Area of Bataan, Mariveles, Bataan sa kaso ng magkasunod na pagkamatay ng dalawang manggagawa nito sa loob ng pagawaan noong nakaraang buwan. Giit ng grupo, dapat magkaroon ng masusing imbestigasyon dahil ang magkasunod na kaso ay “palatandaan na may nilalabag ang maneydsment sa mga patakaran na nagtitiyak na ligtas at maayos ang kundisyon ng paggawa sa loob ng kumpanya.”

Ayon sa mga manggagawa, isa sa mga biktima ay mabilis na namatay dahil sa pagsabog ng makina na noo’y pinatatakbo niya. Makalipas ang ilang araw, isa na namang manggagawa ang napabalitang namatay dahil sa pagkakakuryente.

Bilang bahagi ng panawagan para sa hustisya, iginiit ng NFMAB sa Department of Labor and Employment-Region III ang kagyat na imbestigasyon sa mga insidente at mapanagot ang Herma. “Nararapat ding matiyak na mabigyan ng sapat na kompensasyon ang mga naulilang pamilya ng dalawang manggagawa na nasawi sa loob ng pabrika,” ayon pa sa grupo.

Ibinahagi ng NMFAB na dati na silang nakakatanggap ng iba’t ibang klase ng reklamo mula sa mga manggagawa ng Herma dahil sa hindi ligtas na mga kundisyon sa paggawa. Kabilang sa mga kasong ito ang kakapusan ng personal protective equipment (PPE) para sa ligtas na pagawaan. Liban pa dito, pasakit din sa mga manggagawa ng Herma ang mababang-pasahod at kontraktwalisasyon.

“Karapatan ng bawat isang manggagawa…na maging ligtas sa loob ng mga pagawaan. Ngunit, sa kagustuhan ng mga kapitalista sa FAB na palakihin ang tubo at kita nito, nasasakripisyo…ang benepisyo at kaligtasan ng manggagawa sa loob ng mga pagawaan,” ayon sa NMFAB.

Sa harap nito, higit na kinakailangan na magkaisa ang mga manggagawa, itayo ang mga unyon at sama-samang kumilos para igiit ang kanilang mga karapatan sa sahod, benepisyo at maayos na kondisyon sa paggawa, ayon sa NFMAB. “Pakatandaan natin na ang mga pagawaan ay dapat na magsilbi bilang mga ligtas na espasyo para sa lahat. Huwag nating hayaang bastusin at pahirapan tayo ng mga kapitalista,” pagdidiin ng grupo.

Ang Herma Shipyard Incorporated ay isa sa walong kumpanya na pinagmamay-arian ni Herminio S. Esguerra na gumagawa at nagkukumpuni ng mga barko. Nagagamit din ang mga barko ng Herma para magdala ng langis at iba pang produkto sa iba’t ibang panig ng bansa at daigdig.

AB: Pagkamatay ng 2 manggagawa sa Herma Shipyard Incorporated, pananagutan ng kapitalista