Protesta, sining at pagkakaisa sa Buwan ng Magsasaka

,

Ang kamakailang taunang paggunita sa Buwan ng Magsasaka ay kinatampukan ng mga pagkilos noong Oktubre 14, 16 at 21 sa pambansang kabisera. Matapos ang Oktubre 21, tuluy-tuloy ang mga aktibidad para ipaglaban ang karapatan sa lupa, seguridad sa pagkain, mga karapatang-tao ng kababaihang magsasaka at iba pa.

Kongreso ng HUMABOL. Sa Bohol, ipinagdiwang ng Hugpong sa mga Mag-uumang Bol-anon (HUMABOL-KMP) ang ika-38 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito, kasabay ng pagdaraos ng ika-15 Kongreso ng organisasyon. “Sa halos apat na dekada ng pag-iral, nilabanan ng pederasyon ang mga kontra-magsasaka at kontra-mamamayang mga patakaran at batas ng dumaang pitong reaksyunaryong rehimen,” pahayag ng organisasyon noong Oktubre 21. Inihalimbawa nito ang pagpapaatras sa mga plantasyon ng oil palm, jathropa at red algae, at sa ngayon, ang Rice Tarrification Law at mapaniil na Anti-Terrorism Law.

Anang grupo, nagtagumpay itong igiit ang hinaing ng mga magsasaka tulad ng pagpapataas ng presyo ng palay tungong ₱19-₱20 sa ngayon at pagpapababa ng tantos ng usura sa ilang bahagi ng isla.

Sining Amihan. Noong Oktubre 23, inilunsad ng Rural Women’s Advocate (Ruwa) ang palihan sa “print making” na pinangunahan ni Yllang Montenegro, isang artistang tagasuporta ng mga kababaihang magsasaka. Bago ang aktibidad, idinaos ang isang diskusyon ng kalagayan ng kababaihang magsasaka na pinangunahan ni Zen Soriano ng Amihan at nilahukan ng mga magsasaka mula sa Amihan-Cagayan at Taripnong-Cagayan Valley.

Ang naturang mga aktibidad ay bahagi ng SINING AMIHAN, isang “kalipunan ng mga tahi, litrato, komiks, pinta, ceramics, at libro ng/para sa kababaihang magbubukid sa bansa, mula sa mga pamayanan ng Amihan Women sa kanayunan at kanilang mga tagasuporta.” Ang kalipunan na ito ay inilunsad bilang exhibit noong Oktubre 17 sa Silingan Coffee, Cubao Expo, sa Quezon City.

Liban sa print making, mayroon din itong kaakibat na palihan sa pagbuburda, paggawa ng alahas at manyika, kasabay ng napapanahong mga diskusyong pampulitika. Bukas ang exhibit na ito araw-araw nang alas-4 hanggang alas-9 ng hapon hanggang Nobyembre 6.

Bungkalan sa Tartaria. Sinimulan ang bungkalan sa lupang Tartaria sa Brgy. Tartaria, Silang, Cavite noong Oktubre 23 sa pangunguna ng Samahang Magsasaka ng Tartaria. Panawagan nila na itigil ang pang-aagaw sa kanilang lupa ng pamilyang Aguinaldo.

Anibersaryo ng Amihan. Ipinagdiwang ng Amihan, grupo ng mga kababaihang magsasaka, ang ika-36 anibersaryo ng pagkakatatag nito noong Oktubre 24. “Hinahawakan ng mga kababaihan ang kalahati ng kalangitan, kung kaya malaki ang potensyal na maiambag ng kababaihang magbubukid sa pagpapalakas at pagpapalawak ng kilusang magbubukid,” pahayag ng organisasyon sa araw na iyon. “Signipikante ang papel ng kilusan ng kababaihang magbubukid para sa higit pang pagsulong ng laban sa pagkakamit ng tunay na reporma sa lupa, pagpawi sa pyudal at malapyudal na pagsasamantala, kasapatan sa pagkain at panawagang hustisya.”

Walang panginoon ang lupa. Inilunsad noong Oktubre 24 ng Artista ng Rebolusyong Pangkultura o Arpak ang kanilang album na may pamagat na “Walang Panginoon ang Lupa” sa isang konsyerto sa Mows sa Matalino St, Diliman, Quezon City. Laman ng album ang mga kanta mula mga grupong switchbitch, Run Deliks, DJ Lovebug, Pry, Shockpoint, Limbs, FLESHWOUND, gallows, hack.//administrator, spore, at Asoge.

Anang grupo, ang malilikom nilang pondo sa aktibidad at pagbenta ng mga CD ay gagamitin ng mga grupong sumusuporta sa panawagan ng mga magsasaka para sa lupa, pagkain, at hustisya. sa grupo. Ang mga kanta ay maaring libreng pakinggan at idownload sa Bandcamp: https://arpakph.bandcamp.com/album/walang-panginoon-ang-lupa at Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaocZF34iXKsVzS_LlolDBFY2bdPADTF1

Ang Arpak ay isang organisasyon ng mga artista na nagsusulong ng tunay na repormang agraryo at seguridad sa pagkain.

Pagsambang bayan sa Lupang Ramos. Ipinagdiwang ng mga magsasaka mula sa Katipunan ng mga Lehitimong Magsasaka at Mamamayan sa Lupang Ramos (Kasama-LR) ang ika-4 na anibersaryo ng Pagsambang Bayan sa Lupang Ramos noong Oktubre 24. “Buong puso ang pasasalamat ng komunidad sa mga taong simbahang patuloy na tumataya ng kanilang buong panahong paglilingkod sa mga magsasaka,” pahayag ng grupo sa mga dumalong taong simbahan.

Limang taon na mula nang igiit ng mga magsasaka rito ang kanilang karapatan sa lupa at inilunsad ang bungkalan. Sinaklaw at pinaunlad nila sa pamamagitan ng kolektibong pagsasaka ang 372 ektarya.

Pagbungkal at Pagbangon. Inilabas ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura at National Federation of Sugar Workers ang komiks na gumugunita sa Sagay Massacre, kung saan 9 na magsasaka ang pinatay ng mga ahente ng estado noong Oktubre 2018. “Ngayong Oktubre 2022, militarisado ang Himamaylan. Mahigit 18,000 katao na ang lumikas sa kanilang mga tahanan.”

Sa introduksyon, pinansin nitong mahigit 160 kilometro ang distansya ng Sagay mula Himamaylan. “Pero hindi nagkakalayo ang paghihirap ng kanilang mamamayan. Ang militarisasyong dinaranas ng Himamaylan sa kasalukuyan ay epekto pa ng pagpataw ng rehimeng Duterte ng Memorandum Order 32 (MO32) sa buong isla ng Negros, pati sa Samar at Bicol, at Sagay Massacre ang nagsilbing mitsa nito.”

Ang komiks ay nabuo sa pakikipagtulungan sa mga “komikero ng bayan” na sina Adam David, Josel Nicolas, Apol Sta. Maria, Marcel Antonio, at Bong Redila. Maaari itong libreng basahin at idownload sa https://tinyurl.com/PagbungkalAyPagbangon. Ililimbag din ito bilang komiks-polyetong ipamamahagi sa mga komunidad ng mga magsasaka.

AB: Protesta, sining at pagkakaisa sa Buwan ng Magsasaka