Archive of Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Racquel Aumentado)

Manggagawang pangkultura, mag-aral, magsikhay lumikha ng rebolusyonaryong sining at panitikan!
February 08, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Racquel Aumentado) | Nika Antares | Spokesperson |

Masiglang sinasalubong at ipinagdiriwang ng ARMAS-TK ang Pebrero bilang buwan ng Sining at upang bigyan ng pinakamataas na parangal at pagpupugay si Kasamang Jose Maria Sison sa kanyang inspirasyon at iniwang pamana bilang makata, rebolusyonaryo at pangulong tagapagtatag ng PKP. Walang kasing halagang kabang yaman para sa lahat ng mga artista, manunulat at manggagawang pangkultura […]

Ka Sandy: Huwarang manggagawang pangkultura, tapat na artistang lingkod ng bayan
December 05, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Racquel Aumentado) | Nika Antares | Spokesperson |

Taas-kamaong nagpupugay ang Artista at Manunulat ng Sambayanan – TK kay Kasamang Josephine Mendoza o Ka Sandy na namartir nitong Nobyembre 10 dahil sa karamdaman. Sa panahon bago ng kanyang pagpanaw ay naglilingkod siya bilang kagawad ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas at bilang Ikalawang Pangalawang Kalihim ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa […]

Matatag K-10 curriculum ni Sara Duterte, kolonyal, anti-demokratiko at sagka sa pagpapalaya sa kaisipan ng kabataan
August 31, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Racquel Aumentado) | Nika Antares | Spokesperson |

Kabalintunaang sa mismong buwan kung kailan ginugunita at binibigyang halaga ang wika ay siya ring okasyon kung kailan ipinabatid ng DepEd sa taumbayan na tinanggal na nito ang “mother tongue” (kinamulatang wika ng mag-aaral) sa bagong kurikulum na Matatag K-10. Ito ang isa sa mga mayor na pagbabago sa kurikulum na ayon sa paliwanag ng […]

Hinggil sa awit na “Ang Bagong Hukbong Bayan” na ginamit ni Bb. Karla Estrada
June 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Racquel Aumentado) | Nika Antares | Spokesperson |

Nag-trend sa social media ang post ni Bb. Karla Estrada sa Instagram noong Hunyo 7 kung saan nagkamali siyang gamitin ang awiting “Ang Bagong Hukbong Bayan” na anthem ng New People’s Army (NPA) bilang background music ng kanyang video reel. Sa kanyang video reel, ipinakita ang mga larawan ng kanyang pagpasok sa Philippine Army bilang […]

Hustisya para kay Ericson Acosta, tunay na rebolusyonaryo at artista ng bayan!
December 15, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Racquel Aumentado) | Nika Antares | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Artista at Manunulat ng Sambayanan-Timog Katagalugan (ARMAS-TK) kay Ericson Acosta na namartir noong Nobyembre 30. Dinukot at brutal na pinatay ng 94th at 47th IB ang NDFP peace consultant na si Ericson Acosta at kasamahan niyang organisador ng magsasaka na si Joseph Jimenez sa Barangay Camansi, Kabankalan City, Negros […]

Pelikulang Maid in Malacañang ng mga Marcos, basura!
August 12, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Racquel Aumentado) | Nika Antares | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng Artista at Manunulat ng Sambayanan-Timog Katagalugan (ARMAS-TK) ang lansakang pagbabaluktot at pagsalaula ng pamilya Marcos sa madilim na kasaysayan ng bansa sa ilalim ng diktadurang Marcos at sa pagpopondo at pagpapalabas ng pelikulang Maid in Malacañang. Ito ay itim na propaganda ng mga Marcos para patibayin ang kanilang naratibo na sila ay […]

“Ang halimbawa ay ‘di mamamatay!”
August 18, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Racquel Aumentado) | Balangay Deborah Stoney |

Taos pusong nakikiramay ang ipinapaabot ng Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS) Balangay Deborah Stoney sa mga naiwanan ng kamakailang pinatay na si Ka Parts Bagani – rebolusyonaryong artista at pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Si Ka Parts ay pinaslang noong Lunes, ika-16 ng Agosto, sa isang mala-EJK na pagpatay ng mersenaryong 5th […]

ARMAS-BDS: Mabuhay ang ika-52 aniberseryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sugpuin ang pandemya ng pasismo! Lansagin ang pasistang rehimeng US-Duterte!
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Racquel Aumentado) | Balangay Deborah Stoney |

Buong pwersang pinagpupugayan ng Artista at Manunulat ng Sambayanan Balangay Deborah Stoney (ARMAS-BDS) ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ika-52 anibersaryo nito. Tunay ngang kasama ang suporta ng malawak na hanay ng masang-api, hindi magagapi, hindi mapipigilan, at hindi matatalo ang hukbo ng mga mamamayan tungo sa pagpapalaya ng lipunan. Ngayong panahon ng de facto […]

Hustisya para sa kinulong at pinaslang sa Bloody Sunday massacre!
March 11, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Racquel Aumentado) | Balangay Deborah Stoney |

Mabigat na balita ang bumungad sa rehiyon ng Timog Katagalugan nitong umaga ng Marso 7. Hindi pa nagsisimula ang araw, sunod-sunod na inilunsad ng mga pasistang kapulisan ang pagloob sa mga opisina at bahay na arestuhin at pagpapatayin ang mga unyonista, organisador, at mga community leaders. Iligal na inaresto at ikinulong ang mga kasamang sina: […]