Archive of Cordillera People's Democratic Front

Pahayag ng Kabataang Makabayan-Datako para sa ika-59 taong anibersaryo nito
November 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Kidawa Dayawen | Spokesperson |

Totoong hanggang bungantulog lamang ng kontra-rebolusyonaryong pasistang estado ang ambisyong pangkapayaan nito kung mananatiling bigo itong ugatin ang malawakang paghihirap at ang paglaban ng sambayanan. Hindi ang walang-saysay na paggawad ng amnestiya o ang mga hungkag na pangakong pakikipagkasundo ng reaksyunaryong gubyerno ang dudurog sa rebolusyong Pilipino kung magpasahanggang ngayon ay nakayukod ito sa kanyang […]

Enough with the lies! Surface Capuyan and De Jesus!
June 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

Two months since state security forces forcibly took away Dexter Capuyan and Bazoo De Jesus, government agencies are yet to take concrete action towards their reappearance. Instead, what one hears are outrageously nonsensical lies by the administration’s unofficial yet primary disinformation machinery SMNI. For revolutionaries needing to watch a video of rabid anti-Communists spewing off […]

Militarization last March leads to mining in Kalinga
June 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

All those bombs and all those troops couldn’t have been for nothing.

Ang Kabataang Makabayan, DATAKO at si Prop. Jose Ma. Sison: Isang Tribute
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | CPDF-Mt. Province | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Cordillera (KM-DATAKO)-Mt. Province |

Isang taas-kamaong pagpupugay ang ipinapaabot ng lahat ng balangay ng Kabataang Makabayan-Demokratiko a Tignayan dagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) sa rehiyong Kordilyera. Ang kaniyang dakilang ambag sa teorya at praktika ng rebolusyong Pilipino ay ang nagpabigat, tulad ng bundok Kordilyera, sa kaniyang pagkamatay noong Disyembre ng nakaraang taon. Isang ilaw, gabay at inspirasyon si Prop. […]

Ka Benito & Wilma embodied national democratic principles
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

This day marks the anniversary of the National Democratic Front of the Philippines. Despite the deep sense of loss, the Cordillera People’s Democratic Front observes today as one made more special by the fiery pledge of the national democratic forces to take up the responsibilities left by comrades Benito Tiamzon and Wilma Austria-Tiamzon. The CPDF […]

Naturturred, Nasirsirib, #TayoAngKMD
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) |

Nagkakamali ang estado sa pagsasabi nitong magagapi nito ang rebolusyunaryong kilusan. Nagkamali na ang rehimeng US-Duterte sa ambisyon nitong wakasan ang digma sa bansa noong 2017…2018…2019…Hangal at ampaw ang deklasyong wawasakin ng NTF-ELCAC ang CPP-NPA-NDF sa pagtatapos ng 2022. Higit na walang kapararakan ang pagbula ng bibig ng mga pasista’t berdugo sa pagsasabing “nililinlang”, “brainwashed”, […]

Paggunita kay Ka Simon: Syentista, kabataan at rebolusyonaryo
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

Sa pagdiriwang ng Kabataang Makabayan ng isa na namang taon ng pagharap sa mga hamon ng panahon, nararapat muling alalahanin ang isang rebolusyonaryong kabataan na pinaslang noong Oktubre 2021 sa Mountain Province. Sa halip na pasukuin at isalang sa ligal na proseso, tinadtad ng 69th Infantry Battalion at ng lokal na pulisya ng bala si […]

Pagbati ng Balangay Elvira sa ika-58 anibersaryo ng Kabataang Makabayan
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira |

Mapula’t nag-aalab na pagbati sa mga rebolusyonaryong kabataan na nagdiriwang ng ika-58 anibersaryo ng pagkakatatag ng Kabataang Makabayan! Isa nanamang makabuluhang taon ng pagsulong sa digmang bayan ang lumipas at lalo pang lumalakas ang hanay ng kabataan na tumatahak sa rebolusyonaryong landas. Tunay ngang hindi mapipigilan ang mga kabataan na magsanib pwersa kasama ang mga […]

LGU cheers mining project despite anti-NM factors
November 16, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

As the Kalinga government unit celebrates a supposed ‘return to glorious days of Balatoc through responsible mining,’ the Cordillera People’s Democratic Front issues a reminder that the mining operation in question indicates glory not for the people of Pasil but for the profit-hungry mining companies. Under the leadership of known Red-tagger Allen Capuyan, the National […]

Kill order reflects rotten system and is not the IP way
November 12, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

The Cordillera People’s Democratic Front condemns in the strongest possible terms Apayao governor Elias Bulut Jr.’s kill order against individuals that rabid Red-haters like him arbitrarily vilify and tag as terrorist. For CPDF, Bulut should know better than incite violence against his own people, especially in support of notorious and much-hated Red-taggers like Lorraine Badoy […]