Archive of Divina Malaya | Spokesperson

Panghawakan ang limang dekadang pagsulong ng nagkakaisang prente tungo sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Pinakamainit at rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa probinsya ng Laguna para sa ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines! Tunay na kumikinang ang limang dekada ng maningning na tagumpay at ubos-lakas na pagpapatuloy ng pakikibaka ng rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan, at ibayong lumalakas ang mga makabagong rebolusyonaryo […]

Katarungan para kina Ka Benito Tiamzon at Ka Wilma Tiamzon! Walang hanggang pagpupugay at pagdakila sa mga martir ng rebolusyon!
April 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Nag-aalab na galit at pagkondena ang ipinapahayag ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa probinsya ng Laguna kaugnay ng brutal na pagpaslang ng pwersang militar sa mga lider-rebolusyonaryo at mag-asawang sina Benito Tiamzon at Wilma Austria Tiamzon, at walo pang kasama noong Agosto 2022. Salungat sa naunang pahayag ng militar na napatay ang mga Tiamzon […]

Kababaihan, kamtin ang mas matatayog na rebolusyonaryong tagumpay! Palawakin at patatagin ang hanay, at ubos-lakas na isulong ang digmang bayan!
March 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Ang babaeng sinusubok at inaapi ng panahon ay babaeng buong pusong niyayakap ang rebolusyon. Hindi matatawarang galak at pagbubunyi ang hatid ng hanay ng rebolusyonaryong kababaihan sa Laguna para sa ika-51 na anibersaryo ng MAKIBAKA o Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, ang rebolusyonaryong organisasyon ng kababaihang Pilipino. Mula nang maitatag ito hanggang sa kasalukuyan, patuloy […]

Katarungan para kay Flor Contemplacion! Kababaihang migrante, isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba!
March 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Ngayong araw ang ika-28 na anibersaryo ng pagpaslang kay Flor Contemplacion, isang Pilipinang domestic worker sa Singapore na binitay nang walang demokratikong paglilitis at maging suporta mula sa gubyerno ng Pilipinas. Isa si Flor sa libu-libong Pilipino na piniling makipagsapalaran sa ibang bansa sa pagnanais na makamit ang maginhawang buhay para sa pamilya na pilit […]

Kababaihang anakpawis, biguin ang terorismo ng rehimeng US-Marcos-Duterte! Hawanin ang mga landas at ipagtagumpay ang digmang bayan!
March 11, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Rebolusyonaryong pagbati at pakikiisa ang alay ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan Laguna (MAKIBAKA Laguna) sa hanay ng kababaihang nakikibaka sa Pilipinas at iba’t ibang panig ng mundo ngayong Pandaigdigang Buwan ng Kababaihang Anakpawis. Higit sa isang pagdiriwang, ang Pandaigdigang Buwan ng Kababaihang Anakpawis ay kumikinang na simbolo ng parte na ginagampanan ng kababaihan sa […]

Ipagdiwang ang kaarawan ni Ka Joma sa pamamagitan ng pagsulong ng digmang bayan! Kababaihan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
February 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Ngayong araw ay ating ginugunita ang ika-84 na kaarawan ni kasamang Jose Maria Sison, punong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas at nagsilbing gabay ng rebolusyong Pilipino sa mahabang panahon. Sa kabila ng kanyang pagpanaw noong Disyembre ng nakaraang taon, patuloy na umaabante ang mapagpalayang kilusan ng mamamayan upang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan —taliwas […]