Archive of Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (Kasama)

Wakasan ang kahirapan, isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon, patatagin ang nagkakaisang prente! Mabuhay ang ika-50 anibersaryo ng NDFP!
April 23, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (Kasama) |

Ipinagdiriwang at pinagbubunyi ng Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMÀ) ang ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines. Ipinaaabot din namin ang aming pinakamataas na pagpupugay sa lahat ng rebolusyonaryong organisasyong masang kasapi ng NDFP na patuloy nagtataguyod ng pambansa-demokratikong rebolusyon at nagsusulong ng armadong pakikibaka. Sa loob ng limang dekada, patuloy na […]

Pulang saludo sa hukbo ng maralitang Pilipino! Pagpupugay sa ika-54 anibersaryo ng BHB!
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (Kasama) |

Pinakamataas na pagpupugay at pagbati ang ipinapaabot ng Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMÀ) sa pagdiriwang ng ika-54 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Isang matibay na patunay ang mahabang kasaysayan ng BHB sa kawastuhan at pagkamakatarungan ng armadong pakikibaka bilang pangunahing sandata ng sambayanang Pilipino laban sa pang-aapi, pananamantala, at lagim ng kahirapang […]

Rebolusyon ang solusyon sa kahirapan! Mabuhay ang ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!
December 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (Kasama) |

Pinakamainit at pinakamataas na pagbati at pagpupugay sa ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Nakikiisa ang Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA) sa pagdiriwang ng 54 na taong pagsulong ng demokratikong rebolusyon bayan sa gabay ng teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at sa pamumuno ng PKP. Pinakamataas ding pagpupugay sa mga martir ng sambayanang Pilipino […]