Archive of Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna

Babae, ang lugar mo ay sa pambansa demokratikong rebolusyon! Sumapi sa NPA!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Pinakamainit na pagbati at pulang saludo ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa probinsya ng Laguna (MAKIBAKA Laguna) para sa ika-55 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. Sa loob ng higit limang dekada ng pagsusulong ng armadong pakikibaka sa kanayunan, nakatatak na sa kasaysayan ang kontribusyon ng Hukbo sa dakilang kilusang mapagpalaya. Humarap […]

Kababaihan, ipagdiwang ang maningning na kasaysayan ng Makibaka! Lumahok sa pambansa demokratikong rebolusyon!
March 18, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Ipinagdiriwang ng MAKIBAKA Laguna at ng malawak na hanay ng kababaihang Lagunense ang ika-52 na anibersaryo ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan o MAKIBAKA. Kasabay ng anibersaryo ng MAKIBAKA ay ang ika-76 na taong kapanganakan ni Maria Lorena Barros — unang tagapangulo ng MAKIBAKA at isang rebolusyonaryong martir. Nagsisilbing inspirasyon para sa kababaihang anapawis si […]

Ka Ilaya: Namumukadkad na Bulaklak sa Entablado ng Digmaan
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Iginagawad ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa probinsya ng Laguna ang pinakamataas at pulang pagpupugay kay kasamang Allysa “Ka Ilaya” Lemoncito—rebolusyonaryong martir at bayani ng sambayanan. Si Ka Ilaya ay namartir noong Disyembre 17, 2023 sa isang engkwentro sa pagitan ng Bagong Hukbong Bayan at pasistang 59th Infantry Batallion sa Balayan, Batangas. Mula sa […]

Kababaihan, magpalakas, magpalawak, at mangahas maghimagsik! Sa ika-55 na anibersaryo ng Partido palagablabin ang apoy ng digmang bayan sa puso ng sambayanan!
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Ang kababaihang nakikidigma ay mga babaeng pumuputol sa tanikala. Ipinapaabot ng balangay ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa lalawigan ng Laguna (MAKIBAKA-NDF-Laguna), sampu ng mga rebolusyonaryong kababaihan at may piniling kasarian, ang aming nag-aalab na pagbati’t pagpupugay sa ika-55 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas- Marxismo-Leninismo-Maoismo (PKP-MLM). Ang higit limang dekadang pamamayagpag ng […]

Panghawakan ang limang dekadang pagsulong ng nagkakaisang prente tungo sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Pinakamainit at rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa probinsya ng Laguna para sa ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines! Tunay na kumikinang ang limang dekada ng maningning na tagumpay at ubos-lakas na pagpapatuloy ng pakikibaka ng rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan, at ibayong lumalakas ang mga makabagong rebolusyonaryo […]

Katarungan para kina Ka Benito Tiamzon at Ka Wilma Tiamzon! Walang hanggang pagpupugay at pagdakila sa mga martir ng rebolusyon!
April 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Nag-aalab na galit at pagkondena ang ipinapahayag ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa probinsya ng Laguna kaugnay ng brutal na pagpaslang ng pwersang militar sa mga lider-rebolusyonaryo at mag-asawang sina Benito Tiamzon at Wilma Austria Tiamzon, at walo pang kasama noong Agosto 2022. Salungat sa naunang pahayag ng militar na napatay ang mga Tiamzon […]

Kababaihan, kamtin ang mas matatayog na rebolusyonaryong tagumpay! Palawakin at patatagin ang hanay, at ubos-lakas na isulong ang digmang bayan!
March 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Ang babaeng sinusubok at inaapi ng panahon ay babaeng buong pusong niyayakap ang rebolusyon. Hindi matatawarang galak at pagbubunyi ang hatid ng hanay ng rebolusyonaryong kababaihan sa Laguna para sa ika-51 na anibersaryo ng MAKIBAKA o Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, ang rebolusyonaryong organisasyon ng kababaihang Pilipino. Mula nang maitatag ito hanggang sa kasalukuyan, patuloy […]

Katarungan para kay Flor Contemplacion! Kababaihang migrante, isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba!
March 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Ngayong araw ang ika-28 na anibersaryo ng pagpaslang kay Flor Contemplacion, isang Pilipinang domestic worker sa Singapore na binitay nang walang demokratikong paglilitis at maging suporta mula sa gubyerno ng Pilipinas. Isa si Flor sa libu-libong Pilipino na piniling makipagsapalaran sa ibang bansa sa pagnanais na makamit ang maginhawang buhay para sa pamilya na pilit […]

Kababaihang anakpawis, biguin ang terorismo ng rehimeng US-Marcos-Duterte! Hawanin ang mga landas at ipagtagumpay ang digmang bayan!
March 11, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Rebolusyonaryong pagbati at pakikiisa ang alay ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan Laguna (MAKIBAKA Laguna) sa hanay ng kababaihang nakikibaka sa Pilipinas at iba’t ibang panig ng mundo ngayong Pandaigdigang Buwan ng Kababaihang Anakpawis. Higit sa isang pagdiriwang, ang Pandaigdigang Buwan ng Kababaihang Anakpawis ay kumikinang na simbolo ng parte na ginagampanan ng kababaihan sa […]

Ipagdiwang ang kaarawan ni Ka Joma sa pamamagitan ng pagsulong ng digmang bayan! Kababaihan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
February 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Ngayong araw ay ating ginugunita ang ika-84 na kaarawan ni kasamang Jose Maria Sison, punong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas at nagsilbing gabay ng rebolusyong Pilipino sa mahabang panahon. Sa kabila ng kanyang pagpanaw noong Disyembre ng nakaraang taon, patuloy na umaabante ang mapagpalayang kilusan ng mamamayan upang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan —taliwas […]