Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog

Lamat ng Uniteam, tuluyan nang sumambulat
February 18, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Ang ipinangalandakang ‘UniTeam’ sa pagitan ng mga reaksyunaryong partido, Hugpong ng Pagbabago, Lakas-CMD, Partido Federal ng Pilipinas at Nacionalista Party at iba pa ay di na napigilan ang sariling pagsambulat. Tulak ito ng makasariling interes at ambisyon ng mga paksyon sa loob ng dating UniTeam na parehas mga swapang, pasista at ilehitimo. Ang pagbabangayan ng […]

Rice Liberalization Law o RLL Pamatay na Saksak sa Magsasaka at Mamamayan at Lokal na Produksyon ng Palay
February 18, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Ipinakita ng inutil at ilehitimong pangulo na si Marcos Jr. sa kanyang huling biyahe sa Vietnam na wala siyang ibang alam sa paglutas sa krisis sa bigas ng bansa kundi ang importasyon. Sinasangkalan din ni Marcos Jr. ang di maampat na pagtaas ng presyo ng bigas ng dahil sa El Niño. Walang maaasahan kay Marcos […]

Digmang bayan ang tanging daan sa pagkamit ng hustisya sa mga biktima ng Mendiola Masaker
January 22, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Sa ika-2 ng Enero, 37 taon, pampitong rehimen ang ilehitimong administrasyon ni Marcos Jr, wala pa ring natatamong hustisya ang 13 biktimang magbubukid ng karumal dumal na masaker sa paanan ng Mendiola. Malinaw ang may sala, ang militar at Philippine Constabulary o PC. Walang sinuman ang naparusahan. Larawan ito ng kabulukan at umaalingasaw na reaksonaryong […]

Tanging Digmang Bayan ang daan para sa pangmatagalan at makatarungang kapayapaan at hustisyang panlipunan
January 17, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Katawa-tawa, makaisang panig at nagpakita ng sukdulang kamangmangan ang mga pahayag ng Asistant Director General na si Jonathan E. Malaya ng National Securty Council sa kanyang panayam sa isang burges, reaksyonaryo at komersyalisado na lokal na istasyon ng radyo/telibisyon sa bansa. Puno rin ng salamangka at paglulubid ng buhangin ang kanyang sinulat sa Rappler. Bentang […]

Mensahe mula sa tagapagsalita ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid-TK na si Ka Eduardo Labrador para kay Josephine “Ka Sandy” Mendoza
November 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog |

Taas-kamao at taimtim na pagpupugay ang pinapaabot ng PKM-TK sa mahal na kasamang si Josephine “Ka Sandy” Mendoza. Hindi madaling tanggapin ang iyong pagkawala ngayong pumanaw ka na, mahal na kasama. Pero ito ang mapait na katotohanan, lahat tayo ay mamamatay, at ang iyong pagpanaw ay sing-bigat ng bundok ng Siera Madre. Saksi ang masa […]

Mensahe ng pakikidalamahati sa naiwang asawa, magulang at kapatid ni Kasamang Jethro Isaac ‘Ka Pascual’ Ferrer at Peter ‘Ka Rochie’ Rivera
November 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Taas-kamaong pakikiramay at pagpupugay sa pagkamartir nina Ka Pascual at Ka Rochie, mga mahal na kasamang pataksil na pinaslang ng mga mersenaryong 76th IBPA. Sila ay nadakip noong Nobyembre 13 sa Barangay Buong Lupa, Gloria, Oriental Mindoro. Si Ka Pascual ay nagmula sa mababang peti-burges at si Ka Rochie ay nagmula sa uring magsasaka. Sina […]

Parangal ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog kay Ka Joma
December 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Taimtim at rebolusyonaryong pagsaludo at pinakamataas na pagpaparangal ang iginagawad ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid sa Timog Katagalugan sa mahal na Ka. Jose Maria ‘Ka. Joma’ Sison sa araw na ito ng kanyang imortalidad. Ang paglahok ng masang magsasaka kasama ang iba pang mga api at pinagsasamantalahang mamamayan sa kanayunan ng Timog Katagalugan sa pagsusulong […]

Kaugnay sa malisyosong editoryal ng Rappler – “Ano ang itsura ng kilusang Kaliwa-Post Joma?” noong Disyembre 19, 2022
December 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

  Bukas na liham sa Rappler ni Ka Eduardo Labrador, Tagapagsalita ng PKM-TK Isa sa madalas kong inaabangan ay ang mga progresibong balita, analisis at editoryal ng inyong onlayn na pahayagan. Nakakalibang din na pagpalipasan ng oras ang mga balita na may haplit at may katuturan. Lalo’t sa ‘bukang bibig nyo’ ika nga na Fact […]

Mensahe ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Timog Katagalugan sa ika-50 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
December 26, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Buong giting na ipinagbubunyi ng rebolusyonaryong hanay ng mga magbubukid sa malawak na kanayunan ng Timog Katagalugan ang ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pinakamataas na pagpupugay ang ipinaaabot ng PKM-TK sa PKP sa patuloy nitong pag-ani ng mga maniningning na tagumpay sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan habang magiting na nagpupunyagi laban sa […]