Archive of People’s War

The armed revolution is just and necessary
September 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The decision by the Manila Regional Trial Court promulgated last September 21 dismissed the “terrorist proscription” case against the Communist Party of the Philippines (CPP) and New People’s Army (NPA). The Government of the Republic of the Philippines (GRP), through its Department of Justice, failed to prove their accusation of terrorism against the CPP and […]

Makatarungan at kailangan ang armadong rebolusyon
September 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Binasura ng Manila Regional Trial Court noong Setyembre 21 ang kaso ng “teroristang proskripsyon” laban sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Bagong Hukbong Bayan (BHB). Bigo ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP), sa pamamagitan ng Department of Justice, na patunayan ang paratang nilang terorismo laban sa PKP at BHB. Sa 135-pahinang desisyon nito, […]

CPP Negros newsletter asks Ka Luis Jalandoni about Martial Law
September 21, 2022

There is no other way to overcome the current Marcos regime but for the people to persist in struggle until victory, just like the fight against his dictator father, former Diocese of Bacolod Social Action Center Director Luis Jalandoni told Ang Paghimakas. In an interview published today on Communist Party of the Philippines (CPP) – […]

Labanan ang pagrebisa sa kasaysayan ng rehimeng Marcos II! Pagpugayan ang mga martir ng bayan, sampa na sa Bagong Hukbong Bayan!
September 21, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Romulo Jallores, Santos Binamera, Celso Minguez, Tomas Pilapil, Eduardo Olbarra. Isang krimen ang kalimutang sila ay mga bayaning nabuhay sa panahon ng diktadurya ni Marcos Sr. at nag-alay ng buhay para sa masang Bikolano. Pinakamataas na parangal na sila ay ipangalan sa mga kumand ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Kabikulan at alalahanin […]

Oppose Marcos II regime’s revision of history! Honor the martyrs of the people, join the New People’s Army!
September 21, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Romulo Jallores, Santos Binamera, Celso Minguez, Tomas Pilapil, Eduardo Olbarra. It is a crime to forget that they are heroes who had lived during Marcos Sr.’s dictatorship and had sacrificed their lives for the Bikolano masses. It is the highest tribute to name the unit commands of the New People’s Army in Bikol after them […]

Teroristang bansag ng EU sa partido komunista sa Kurdistan, ipinatatanggal
September 19, 2022

Isang internasyunal na kampanya ang isinusulong ngayon para tanggalin ang Kurdistan Workers’ Party (PKK) sa listahan ng European Union ng mga “teroristang organisasyon.” Ang paninindigang ito ang nilalaman ng isang pahayag na pirmado na ng mahigit 6,000 personalidad, na nagkakaisa na ang gayong hakbangin ay alinsunod sa interes ng kapayapaan, demokrasya at karapatang-tao. Suportado ng […]

#ML50 | Mga Bayaning Kontra Diktadura
September 18, 2022 |
NPA-Agusan del Sur, matagumpay na kinontra ang atake ng AFP
September 18, 2022

Ginulantang ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Agusan del Sur ang umaatakeng pwersa ng pinagkumbinang tropa ng 26th IB, 41st DRC at Special Forces sa mabundok na bahagi ng Barangay Moretola, San Luis, Agusan del Sur noong Setyembre 14. Isa ang napaslang at tatlo ang nasugatan sa mga pasistang sundalo. Tatlong araw nang […]

Ambus inilunsad ng BHB laban sa tropa ng 2nd IBPA na nagsasagawa ng RCSP sa mga bayan ng Isla Ticao
September 16, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Binabati ng JRC-BHB Masbate ang mga pulang manidirigma na matagumpay na nagsagawa ng aksyong demolisyon laban sa isang iskwad ng Charlie Coy ng 2nd IBPA nitong Agosto 11, 2022 bandang alas 11 ng gabi sa So. Puro, Brgy. Talisay, San Fernando. Batay sa nakalap na ulat, nagtamo ng maraming kaswalti ang kaaway habang ligtas naman […]

NPA Negros mounts 3 successful offensives in first half of September
September 15, 2022 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) |

As New People’s Army (NPA) Regional Operational Command in Negros Island directed Red commanders and fighters to “intensify its extensive and intensive guerrilla warfare based on a widening and deepening mass base” in response to the Armed Forces of the Philippines (AFP) heightened “operational tempo,”guerrilla fronts in Central Negros mount offensives against elements of the […]