Archive of AFP/PNP Situation

The reactionary path is the road of failure and self-destruction
January 14, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Different destabilization plots, internal rivalries and rampant demoralization among elements as well as other internal issues infest the AFP-PNP and flood the public arena right now. However, this resurgence of AFP-PNP’s internal decay and its fundamental tendency to collapse from within is not surprising. The mercenary armed forces is only a reflection of the ruling […]

Courtesy resignation ng mga upisyal ng PNP, pakanang ikutan ang pananagutan
January 11, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Garapalang pinaglalaruan at iniikutan ng PNP ang mga inutil na batas ng sarili nilang gubyerno. Matagal nang lantad sa publiko ang malalim na pagkakaugat ng korapsyon at mga sindikatong kriminal na aktibidad tulad ng pagnenegosyo sa iligal na droga sa loob ng PNP. Ngunit sa halip na pangalanan at ibunyag ang mga sinasabi nilang bagong […]

PNP officials’ so-called courtesy resignation, a ploy to avoid accountability
January 11, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The PNP brazenly toys with the incontinent laws of its own government. It has long been known to the public that PNP serves as a haven for corruption and criminal syndicate activities such as the illegal drug trade. But instead of publicly revealing what the PNP says to be another round of identified high ranking […]

Reasons behind rifts and contradictions within the AFP and PNP
January 08, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Internal conflicts among the corrupt officers of the Armed Forces of the Philippines (AFP) and Philippine National Police (PNP) have broken out in open contest and threats of coups and destabilization. These come less than a year since the assumption to power of Ferdinand Marcos Jr. These “squabbles” reflect the deep-seated contradictions among allied political dynasties […]

Mga sanhi ng girian at kontradiksyon sa loob ng AFP at PNP
January 08, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Ang mga “bangayan” na ito ay sumasalamin sa malalim na kontradiksyon sa hanay ng magkaka-alyadong dinastiya sa pulitika at pangkatin sa loob ng naghaharing rehimeng Marcos.

On DILG “cleansing” of PNP
January 05, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

1. The Department of Interior and Local Government (DILG)’s call for all generals and colonels in the Philippine National Police (PNP) to submit their “courtesy resignations” is part of the fascist machinations of Marcos to place the police, and all its corrupt and dirty operations, more firmly under his control by removing those whose loyalty […]

Hinggil sa “paglilinis” ng DILG sa PNP
January 05, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

1. Ang atas ng Department of Interior and Local Government (DILG) sa lahat ng heneral at koronel ng Philippine National Police (PNP) na magsumite ng kanilang “courtesy resignation” ay bahagi pasistang pakana ni Marcos na ilagay ang pulisya at lahat nitong mga kurap at maruruming operasyon sa higit na kontrol sa pamamagitan ng pagtatanggal sa […]

Itakwil ang mersenaryong tradisyon ng AFP, humanay at makiisa sa inaapi’t pinagsasamantalahang mamamayan
December 22, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Armando Cienfuego | Spokesperson |

  Sa mga kawal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP), Walang dapat ipagdiwang sa ika-87 taong anibersaryo ng inyong pasistang institusyon na AFP. Ang kasaysayan ng inyong institusyon ay kasaysayan ng pagpapakatuta sa imperyalismo, paggiging bayaran sa pagtatangol ng interes ng mga lokal na naghaharing uring panginoong maylupa (PML) […]

Bukas na liham para sa mga karaniwang pulis at militar
September 23, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Para sa mga karaniwang pulis at militar, Nitong mga nagdaang buwan, sunud-sunod ang inyong pagkatalo laban sa mga yunit ng NPA sa Bikol. Sa loob ng limang atake ng NPA, lima rin ang napatay at mas marami pa ang nasugatan sa hanay ninyo. Bumubula na nga ang bibig ng mga bossing ninyo sa galit dahil […]

Open letter to the rank and file police and military
September 23, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

To the rank and file police and military, These past few months, you have successively sustained losses against NPA units in Bikol. From those five NPA offensives, five from your ranks were killed and many others were injured. Your bosses’ mouths are already frothing in anger because they failed to conceal your losses in the […]