Archive of Revolutionary Calls

Pahirap na taas-presyo ng mga produktong petrolyo at bigas, resulta ng neoliberal na patakaran
August 27, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Napatutunayang walang ibang aasahan ang bayan sa ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte kundi ibayong kahirapan sa sunud-sunod na taas-presyo partikular sa langis at bigas. Inutil ito sa harap ng modus ng mga kumpanya ng langis na linggu-linggong pag-aakyat ng presyo ng produktong petrolyo habang hinahayaang umalagwa ang presyo ng bigas. Malinaw na sa ilalim ng rehimen, patuloy […]

Mga kasapi ng Kabataang Makabayan, nagraling-iglap sa Kamaynilaan
April 04, 2023

Sa paggunita ng ika-54 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), naglunsad ng isang iglap-protesta ang ilampung kasapi ng Kabataang Makabayan (KM) sa kahabaan ng Bluementritt, Maynila, noong Abril 2. Ang KM ay lihim na rebolusyonaryong organisasyong ng mga kabataan. Ilang linggo bago ang rali, tulong-tulong na naghanda ang mga kasapi mula sa iba’t ibang balangay […]

Be the weapon of the oppressed and exploited masses to destroy imperialism, feudalism and bureaucrat capitalism
April 01, 2023 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Maoche Legislador | Spokesperson |

The Apolinario Gatmaitan Command of the New People’s Army Negros Island Regional Operational Command (AGC-NPA) is one with all guerrilla fronts in Negros, from the northern to the southern parts of the island, and the entire force of the NPA nationwide in celebrating our 54th founding anniversary. More than perfunctory festivities, we mark this year’s […]

Ulat sa mamamayang Masbatenyo: Panibagong mga tagumpay sa ating ilang-dekadang rebolusyonaryong armadong paglaban!
April 01, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Matagumpay ang ating armadong kampanya ngayong Marso, mga kababayan! Dalawampu ang napatay na militar, pulis at CAFGU sa mga isinagawang taktikal na opensiba ng mga kasama mula Marso 22 sa iba’t ibang bayan sa ating prubinsya. Inambush ng mga kasama ang mga nag-ooperasyong militar at pulis sa Brgy. Gaid, Dimasalang at Brgy. Locso-an, Placer. Pinasabugan […]

Palakasin, palawakin, at patatagin ang BHB sa probinsya ng Batangas, sa pamamagitan ng malawakang pagrekluta sa hukbo mula sa masang inaapi’t pinagsasamantalahang Batangueño!
March 29, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command) | Gregorio Caraig | Spokesperson |

Isang mainit na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM), mga pulang mandirigma’t kumander ng Bagong Hukbong Bayan at sa mga masang pinaglilingkuran hindi lamang sa probinsya ng Batangas kundi maging sa buong bansa sa okasyong ito ng maningning na pagdiriwang natin sa ika-54 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. […]

Magpunyagi at i-angat ang militansya tungong armadong pakikibaka! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay at pagkilala ang iginagawad ng kabataang Lagunense sa armadong pakikibaka ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) bilang tagapagtanggol ng masang-api sa kanayunan. Kasama ang malawak na hanay ng mamamayang Lagunense, susulong ang Kabataang Makabayan sa probinsya ng Laguna tungong sosyalistang tagumpay sa pamamagitan ng pangmatagalang digmang bayan. Mataas na pagpupugay din ang ipinahahatid […]

Pulang saludo sa hukbo ng maralitang Pilipino! Pagpupugay sa ika-54 anibersaryo ng BHB!
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (Kasama) |

Pinakamataas na pagpupugay at pagbati ang ipinapaabot ng Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMÀ) sa pagdiriwang ng ika-54 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Isang matibay na patunay ang mahabang kasaysayan ng BHB sa kawastuhan at pagkamakatarungan ng armadong pakikibaka bilang pangunahing sandata ng sambayanang Pilipino laban sa pang-aapi, pananamantala, at lagim ng kahirapang […]

Ang rebolusyonaryong lakas at punyagi ng Bagong Hukbong Bayan ay hindi magagapi at patuloy na sasagupa sa mapang-aping sistema tungo sa pambansa-demokratikong paglaya!
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Maalab na pagpupugay sa dakilang tagumpay ng Bagong Hukbong Bayan sa kanilang pagtuntong sa ika-54 na anibersaryo ng pagkakatatag. Kaisa ng rebolusyonaryong kilusang kababaihan ang sambayanan sa paggunita sa makasaysayang okasyong ito. Matayog na ang mga naiguhit na tagumpay ng BHB sa larangan ng digmang bayan. Huwaran ang BHB sa pandaigdigang kilusang gerilya dahil sa […]

Sulat-pasalamat ngadto sa mga masa sa BHB-Agusan Sur
March 23, 2023 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Agusan del Sur | Amihan Guerrero | Spokesperson |

  Mga gimahal namong masa sa rebolusyon, Mapulang pagtimbaya kaninyong tanan! Karong Marso 29, 2023 mao ang pagsaulog sa ika-54 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan. Ang BHB ang nag-unang nagpatumaan sa armadong pakigbisog uban sa katungdanang lumpagon ang nagharing hut-ong ug sakmiton ang gahum pangpulitika. Ginalunsad niini ang malungtarong gubat sa katawhan […]

Bukas na liham para sa mga kasama sa milisyang bayan
March 16, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Isang mapagpalayang araw, mga kapwa Hukbo sa milisya! Ipinapaabot ng pamprubinsyang kumand sa operasyon ng Jose Rapsing Command-BHB Masbate ang rebolusyonaryong pagbati sa inyo sa ika-54 anibersaryo ng ating pinakamamahal na Bagong Hukbong Bayan. Kamusta ang buhay? Hindi naging madali ang mga nagdaang taon para sa ating lahat, laluna sa inyo. Araw-araw nating kinakaharap ang […]